Webový Click-To-Call

 

Konvertujte návštěvníky webu na zákazníky.
Daktela Webový Click-To-Call umožňuje přidat na vaše webové stránky widget pro vyžádání zpětného hovoru.

Návštěvník webu tak s jeho pomocí může jednoduše zadat svoje telefonní číslo a naplánovat čas zpětného zavolání. Daktela pak automaticky hlídá nastavený čas a spojí hovor operátorům callcentra v čase, kdy si návštěvník webu přál být kontaktován.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Zavolat ihned

Vaši zákazníci si mohou ve webovém widgetu vybrat možnost zavolat okamžitě. V tomto případě je požadavek ihned zpracován a budete
se zákazníkem spojeni do maximálně 30ti vteřin!

Podpora pracovní doby

Daktela webový click-to-call podporuje nastavení časových podmínek. Webový widget pak umožní návštěvníkům webu naplánovat hovor pouze v pracovní dobu.

API funkce

Pro správce webu, kteří si chtějí vytvořit vlastní design nebo integrovat funkci click-to-call do vlastní webové aplikace, je k dispozici jednoduché API rozhraní.

Povolená čísla

V konfiguraci je možné specifikovat, jaká telefonní čísla může návštěvník webu zadávat – například jen česká a slovenská mobilní čísla.

Reporting a nahrávní hovorů

Daktela nabízí podrobný reporting využívání funkce click-to-call, a to včetně výkonnosti operátorů. Pokud chcete, můžete hovory i nahrávat.

Integrace s webovým chatem

Webový click-to-call widget je možné používat samostatně nebo jej lze integrovat do společného widgetu s webovým chatem. K dispozici je konfigurační průvodce vzhledu, který v reálném čase ukazuje jak bude společný widget vypadat.

Zažijte řešení, které změní vaše podnikání k lepšímu.

Nastartujte svůj růst s Daktelou

POKROČILÉ FUNKCIONALITY

Možnost přidání dalších položek do widgetu

V defaultním nastavení má webový click-to-call widget možnost zadaní pouze telefonního čísla. Volitelně je možné přidat další položky a určit jestli bude jejich vyplnění povinné či nikoliv. Podporovány jsou položky typu email, telefon, číslo nebo text. Operátor pak při zpětném volání vidí všechny vyplněné položky. Tímto způsobem je možné předávat např. interní číslo nebo login přihlášeného zákazníka webu a následně operátorovi otevřít přímo kartu zákazníka.