Daktela WebChat

 

 

Jednoduše přidejte webový live chat na Vaše webové stránky nebo e-shop.

Asset-85

Populární komunikační kanál, který by neměl chybět na žádném prodejním webu. Operátoři vyřizují příchozí webové chaty přímo v Daktela aplikaci.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Úpravy designu

V Daktele si můžete výsledný vzhled webového chatu upravovat
dle libosti. Nabízíme úpravu všech textů, barev a k dispozici je i celá řada předpřipravených stylů. A pokud by vám to nestačilo, lze si i vyrobit vlastni vzhled.

Stavy chatů

Na každé chatové frontě si můžete volitelně nastavit vlastní stavy chatů, které budou muset vaši operátoři při ukončení chatu vybírat. Na základě toho lze následně vyhodnocovat nejčastější typy nebo okruhy dotazů
a vyvodit z toho nějaká opatření.

Zpracování více chatů

Daktela umožňuje zpracování více chatů najednou jedním operátorem,
a to zejména v případě, kdy je zpracování pouze jednoho webchatu neefektivní. Operátor dokonce může v průběhu vyřizování webchatů přijmout i příchozí telefonní hovor.

Informace kde se zákazník nachází

Operátor v reálném čase vidí, z jaké webové stránky byl webchat iniciován a zároveň kam se zákazník překliknul. Může tak podle toho reagovat
a přizpůsobovat svoji odpověď.

Přepojení a konzultace

Operátor může webový chat přepojit na jiného operátora, anebo může
do svého webchatu přizvat jiného operátora nebo teamledera pro konzultaci.

Transcripty

Všechny webové chaty se ukládají včetně transcriptu. Kdykoliv se tak můžete podívat na celý přepis webového chatu. V chatech lze i vyhledávat přes fulltext.

Zažijte řešení, které změní vaše podnikání k lepšímu.

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom, jak vám Daktela může pomoci.

Rozhodovací Chatbot

Pro snížení zátěže kontaktního centra v počtu obsloužených webchatů Daktela poskytuje zákazníkům možnost využít také jednoduchého rozhodovacího chatbota.

Tento chatbot se řídí podle předem nastaveného rozhodovacího stromu, přičemž může některé informace získávat také z externího systému. Pokud tento chatbot dojde do bodu, ve kterém nemůže pokračovat, předá komunikaci agentovi. Agenti samozřejmě vidí historii komunikace zákazníka s chatbotem.

Více o chatbotech zde.

POKROČILÉ FUNKRIONALITY

Reporty a statistiky webových chatů

Daktela poskytuje celou řadu reportů o provozu webového chatu, které jsou počítány v reálném čase. K dispozici jsou nástroje jako realtime panel nebo Wallboard, který si můžete sami nadefinovat z předpřipravených widgetů. Mezi základní reporty, které k webchatům Daktela nabízí, patří například počty webových chatů v jednotlivých frontách, SLA, délky webových chatů a výkonnost operátorů.

Integrace s helpdeskovým systémem a CRM

Daktela WebChat je integrovaný do CRM systému a helpdesku. Operátor už při zahájení chatu vidí, s jakým zákazníkem bude chatovat včetně veškeré komunikační historie a všech otevřených i uzavřených helpdeskových ticketů. Po ukončení webchatu je aktivita automaticky Daktelou přiřazena do komunikační historie CRM kontaktu. Operátor může volitelně vytvořit z webového chatu nový helpdeskový ticket nebo ho přiřadit již k existujícímu.

Vlastní design webového chatu

Chápeme, že může nastat situace, kdy si nevyberete z celé řady možností nastavení vzhledu a šablon, který Daktela Webchat nabízí. Proto máme
k dispozici webtoolkit pro webové vývojáře, kteří za jeho pomoci mohou snadno vytvořit vzhled webového chatu přesně podle vašich představ.