24.4.2023

Czy biznes potrzebuje Bazy wiedzy i zunifikowanej komunikacji?

knowledge base and unified communication

Zdecydowanie tak!

Ujednolicony system komunikacji UM (Unified Communication) i Baza wiedzy, to kluczowy czynnik sukcesu każdej organizacji. Kategoryzacja informacji pozwala na łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych komunikatów, notatek czy strategii firmowych, a zarządzanie uprawnieniami umożliwia kontrolowanie dostępu do wrażliwych danych i ograniczanie ryzyka naruszenia poufności informacji. Łączenie kanałów komunikacyjnych natomiast daje możliwość zbierania historii komunikacji, bo sprawy klientów są w jednym tickecie. To usprawnia obsługę klienta, a także onboarding nowego pracownika, bo podczas pracy w łatwy i szybki sposób może uzyskać odpowiedź na pytania w Bazie wiedzy, albo w historii klienta w tickecie.

Informacje o firmie w jednym miejscu

Baza wiedzy w Daktela zapewnia skuteczne zarządzanie informacjami, oferując wiele przydatnych funkcji, takich jak kategoryzacja informacji, możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do poszczególnych kategorii, dodawania komentarzy, załączników oraz tagowanie. Dodatkowo, dzięki integracji z wszystkich kanałów komunikacji w Daktela, baza wiedzy staje się uniwersalnym narzędziem, pozwalającym na łatwe i szybkie rozwiązywanie problemów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania klientów w różnych kanałach komunikacyjnych.

W praktyce oznacza to, że pracownicy korzystający z Bazy mają dostęp do pełnej i ustrukturyzowanej wiedzy, która jest niezbędna do wykonywania zadań na wysokim poziomie. 

Co ważne, udostępnione informacje o firmie i jej produkcie pozwolą uniknąć nieporozumień i błędów pracowników, którzy zwyczajnie nie zawsze mogą być informowani o sprawach na czas, albo po prostu edukować nowych pracowników.

Łączenie informacji

Tagowanie natomiast ułatwia identyfikację powiązanych ze sobą informacji, co pozwala na szybsze i bardziej skuteczne rozwiązywanie problemów klientów. Wszystko to sprawia, że Baza wiedzy Daktela to narzędzie, które zdecydowanie zwiększa efektywność pracy i poprawia jakość obsługi klienta. Pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich narzędzi komunikacyjnych z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu, co ułatwia im pozostawanie w kontakcie i pozostanie produktywnym nawet w podróży.

To nie wszystko! Firma przede wszystkim oszczędza koszty. Integracja wielu kanałów komunikacji w ramach jednej platformy eliminuje potrzebę instalowania odrębnych systemów. Daktela gromadzi całą historię klienta w jednym tickecie i pozwala generować raporty z procesu sprzedażowego.

Główne funkcje Bazy wiedzy Daktela

  • kategoryzacja informacji,
  • zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych kategorii,
  • dodawanie komentarzy,
  • możliwość pobierania i dołączania załączników,
  • tagowanie,
  • integracja ze wszystkimi kanałami komunikacji w Daktela.

______

Grzegorz Skoliński, Support Engineer Daktela