Daktela PBX VM Edition – Nowoczesna obsługa Call Center

 

Daktela PBX VM Edition to specjalnie optymalizowana edycja centrali wskazana dla instalacji do zwirtualizowanego środowiska Klienta.

 

To rozwiązanie docenią zwłaszcza ci, którzy potrzebują obsługę centrali lub call centrum w swojej infrastrukturze i mają
do dyspozycji już zwirtualizowane środowisko o wolnej pojemności. Do wspieranych zwirtualizowanych platform należą VMware, Citrix, Hyper-V lub KVM. Daktela PBX VM Edition oferuje ten sam zakres funkcji systemu telefonicznego jak prawdziwa centrala sprzętowa i może być opcjonalnie rozszerzona o moduł call centra z natywnym wsparciem w wielu kanałach komunikacyjnych.

web-10

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

  • Wsparcie platform wirtualizacyjnych

Daktela PBX VM Edition wspiera najbardziej rozpowszechnione platformy, które pozwalają elastycznie konfigurować wirtualne serwery. Należądo nich: VMware, Citrix Xen, Microsoft Hyper-V lub Linux KVM.

  • Gwarantowany poziom usług

Dla wszystkich Daktela PBXs VM Edition jest podpisywana umowa
o poziomie usług (SLA), aby zagwarantować maksymalną niezawodność rozwiązań.

  • Monitorowanie NOC i tworzenie kopii zapasowych

Wszystkie serwery i elementy rozwiązań są nieustannie monitorowane
w centralnym systemie NOC. Opcjonalnie zapisujemy również regularne kopie zapasowe całego rozwiązania.

  • Działa na infrastrukturze klienta

Daktela PBX VM Edition działa na wirtualnej infrastrukturze Klienta
pod jego pełną kontrolą. Daktela ma dostęp do centrali tylko w celach serwisowych.

  • Łatwe rozserzenie pojemności centrali

Według wybranej taryfy można nowe telefony dołączać
do maksymalnej liczby linii definiowanych w taryfie. Bez dalszych jednorazowych inwestycji można kiedykolwiek zmienić taryfę.

  • Regularne aktualizacje

W ramach umowy serwisowej zapewniamy regularny serwis i również wszystkie niezbędne aktualizacje, takie jak łatki bezpieczeństwa lub nowe funkcje.

Rozwiń swoją firmę z Daktelą.

Wypróbuj oprogramowanie, które usprawni obsługę klienta w Twojej firmie.