Kolejkowanie połączeń przychodzących

Kieruj połączeniami według swoich potrzeb

Ustawiaj odpowiednie przekierowywania i kolejkowanie połączeń przychodzących do swoich agentów, dzięki menu IVR. Możesz je kierować na numery stacjonarne i komórkowe. Inteligentne Call Center pomoże Ci automatycznie opisywać połączenia według ustawień managera zespołu. To takie proste!

FUNKCJE KOLEJKOWANIA POŁĄCZEŃ

Nagrywanie rozmów

Wprowadź nagrywanie rozmów przychodzących i wychodzących
do Twojej firmy. Nagrywanie obejmuje wszystkie przekazywane połączenia, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wszystkie nagrania możesz pobrać i odtworzyć kiedykolwiek zechcesz.

Kolejkowanie połączeń

Konfiguruj kolejki połączeń i wykorzystuj szereg różnych atrybutów. Najpopularniejsze to poziomy priorytetów, dostosowane komunikaty
i powitalne komunikaty głosowe. Wszystko powiązane z różnymi wymaganiami klientów.

IVR

Twórz nieograniczoną liczbę drzew IVR w chmurze Daktela, które potem możesz także powiązać ze sobą, a potem śledź ich statystyki. Wszystkie rozmowy możesz nagrać i odsłuchać w późniejszym czasie.

Historia komunikacji

Każde połączenie przychodzące otwiera własną kartę kontaktu klienta.
Po zakończeniu połączenia ta karta aktualizuje się bez konieczności wykonywania jakichkolwiek działań przez agenta. Dzięki temu zawsze utrzymywana jest pełna historia komunikacji z klientem.

Inteligentne połączenia nieodebrane

Zarządzaj połączeniami nieodebranymi, dzięki dostępnej w Daktela liście połączeń nieodebranych.

Priorytety i umiejętności operatorów

Konfiguruj kolejki według umiejętności i priorytetów. Po skonfigurowaniu kolejek, system zawsze wybiera najlepszego i najbardziej odpowiedniego agenta do każdego połączenia. Wszystkie ustawienia konfiguracyjne możesz zmieniać w czasie rzeczywistym.

Wypróbuj oprogramowanie, które usprawni obsługę klienta w Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jak Daktela może pomóc usprawnić pracę Twojej firmy!

MOŻLIWOŚCI USTAWIEŃ POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Przychodzące połączenia telefoniczne

Konfiguruj wszystkie numery połączeń przychodzących, w tym dowolne numery, także międzynarodowe.

Warunki czasowe

Ustawiaj różnorodne warunki czasowe przy odbieraniu połączeń przychodzących, np. odbieranie telefonów w i poza godzinami pracy.

Automatyczne powitania

Nagrywaj automatyczne powitania. Możesz je ustawić i nagrać samodzielnie, według potrzeb Twojego Call Center.

Automatyczne menu

Przygotuj drzewo wyboru w menu IVR, aby klient mógł wybrać jedną
z opcji na klawiaturze telefonu, lub głosowo.

Kolejki połączeń

Przekieruj Klienta do poprawnej kolejki. Ustawiaj muzyka na czekanie lub inne informacje w tle.

ZAAWANSOWANE FUNKCJONALNOŚCI

Inteligentne kierowanie połączeń przychodzących

Daktela umożliwia zaawansowane ustawienia kolejek połączeń podczas kierowania rozmów przychodzących do poszczególnych konsultantów. Przykładem jest funkcja LastAgent umożliwiająca  kierowanie połączenia przychodzącego do konsultanta, który rozmawiał z osobą dzwoniącą w ciągu ostatnich kilku godzin. Dzięki temu Klient nie musi wielokrotnie wyjaśniać problemu, ponieważ jest obsługiwany przez tego samego operatora.

Routing połączeń na bazie zewnętrznego systemu CRM

Daktela może współpracować z istniejącymi aplikacjami zewnętrznymi (np. CRM lub ERP), aby odpowiednio określić sposób kierowania połączeń
w systemie. To pozwala nam mieć pewność, że kolejka będzie wybrana bezbłędnie. W razie potrzeby możesz ustalić priorytety dzwoniących lub przekierować je innych agentów. Umożliwi to odzwierciedlenie dowolnej segmentacji bazy danych, co usprawni całą komunikację.

Praca zdalna dzięki szerokiej dostępności

System Daktela możesz obsługiwać także przez tablet lub telefon komórkowy. Wszystkie rozmowy i czynności rejestrowane w systemie są monitorowane. Dodatkowo Daktela tworzy raporty, które umożliwiają menedżerom przeglądanie pracy agentów. Korzystanie z platformy wymaga jedynie dobrego połączenia internetowego.