Robocaller – Automatyczny Wybór Kontaktów

Daktela Robocaller służy do automatycznego, „zrobotyzowanego” wybierania kontaktów bez operatorów.

Asset-52

Jest to specjalna kampania wychodząca z numerami telefonów, które Daktela wybiera automatycznie zgodnie z dokładnie skonfigurowanymi definicjami.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Duża różnorodność zastosowań

Po odebraniu połączenia możesz wybierać spośród wielu aplikacji – np. Drzewa IVR
z pytaniami ankietowymi, odtwarzaniem podpowiedzi głosowych, pocztą głosową, przekazywaniem połączeń do operatora w celu uzyskania dalszej pomocy itp.

Liczba prób dostępności
i opóźnień

Daktela Robocaller obsługuje różne opcje konfiguracji, takie jak liczba prób połączenia, opóźnienia między kolejnymi próbami połączenia lub warunki czasu aktywnego / nieaktywnego.

Statystyki i raportowanie

Daktela Robocaller zapewnia szczegółowe raporty z działań – np. wskaźnik sukcesu odbierania połączeń, liczba połączeń w czasie lub długość połączeń.

Nagranie rozmów

Daktela Robocaller obsługuje nagrywanie połączeń. Możesz na przykład nagrać odpowiedzi Klienta.

Warunki czasowe

Daktela Robocaller umożliwia ustawienie warunków czasowych, które określają, o której godzinie system jest aktywny.

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń

Możesz skonfigurować szybkość wybierania numeru w Daktela Robocaller, ustawiając maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń.

Sprawdź, jak Daktela może pomóc Twojej firmie. Wypróbuj DEMO programu!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jak Daktela może pomóc usprawnić pracę Twojej firmy!

ZAAWANSOWANE FUNKCJONALNOŚCI

Interfejs API

Daktela Robocaller zapewnia interfejs API, którego można użyć
na przykład do automatycznego importu kontaktów z systemu informatycznego lub do uzyskania wyników z zakończonych połączeń. Wraz z numerem telefonu kontaktu można importować inne metadane połączenia, których można użyć podczas wybierania numeru. Przykładem może być import numeru telefonu wraz z terminem płatności i kwotą należności. Gdy Daktela Robocaller wybiera numery kontaktów, może odtwarzać automatyczne monity głosowe wraz
z innymi dynamicznymi importowanymi metadanymi o terminie i kwocie należnej do otrzymania za pomocą technologii zamiany tekstu na mowę.

robotické hovory api

Praktyczne przykłady użycia Daktela Robocaller

  • automatyczny odbiór gotówki – na przykład z wyświetleniem kwoty zafakturowanej lub spłaty,
  • badania opinii publicznej
  • zautomatyzowane ankiety satysfakcji Klienta
  • kampanie marketingowe