Nadzorowanie kontaktów – Call Center

 

Wiele krajów walczących z koronawirusem jest objętych ogólnokrajowymi blokadami, co pomaga ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, ale są to rozwiązania bardzo drogie i niszczą ekonomię. W niektórych krajach zamknięcie działalności na dłuższy czas może stać się jeszcze poważniejszym problemem niż sam wirus. Wpływ na Singapur, Hongkong i Koreę Południową był mniejszy, ponieważ wszystkim udało się powstrzymać epidemię poprzez agresywne stosowanie testów i nadzór nad zainfekowanymi osobami. Wczesne identyfikowanie i izolowanie przypadków oraz nadzór i poddawanie kwarantannie, często nakładając jedynie niewielkie ograniczenia na gospodarkę.

modell
Źródło: www.vlada.cz. Na licencji Creative Commons.

Platforma Daktela contact center jest idealnym narzędziem do nadzorowania kontaktów masowych, co zostało udowodnione przez czeski rząd i czeską armię. Oba podmioty korzystają z naszej platformy w centrum krajowego projektu inteligentnej kwarantanny do walki z pandemią SARS-CoV-2.

IDEALNY DO KONTAKTOWANIA
Z OBSERWOWANYMI

Kampanie wielopoziomowe
z przepływem pracy

Nasze wielopoziomowe kampanie są idealne do zarządzania nadzorowaniem kontaktów. W systemie Daktela możliwe jest szybkie wdrożenie dowolnego przepływu pracy i nadzorowanie
w różnych kampaniach. Zastosowanie skryptów wywołań Drag & Drop obsługuje tę potrzebę.

Inteligentne aplikacje

Wiele krajów korzysta już z mobilnych aplikacji inteligentnego nadzoru opartych na standardowej technologii Bluetooth. Daktela może łączyć dane z tych aplikacji z samym procesem nadzowu
i automatycznie tworzyć listy osób
z potencjalnym ryzykiem narażenia.

Zapewnij operatorom dostęp do danych

Daj odpowiednią wiedzę operatorom, pokazując im wszelkie istotne dane do połączeń. Wyświetlaj mapy klastrów epidemiologicznych w czasie rzeczywistym i mapy cieplne, co pozwala podejmować właściwe decyzje dotyczące tego, do kogo zadzwonić.

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Nie możesz zarządzać tym, czego nie możesz zmierzyć, dlatego pozwalamy Ci mierzyć to, czego potrzebujesz.
W naszym systemie zapewniamy wydajne raportowanie i statystyki aktywności
w czasie rzeczywistym. Można to zintegrować z innymi zewnętrznymi systemami danych, aby połączyć odpowiednie dane z raportami w czasie rzeczywistym dotyczącymi aplikacji nadzorującej.

Pierwsza platforma API

Wiemy, że szybkość jest kluczowa i może uratować życie. Jako otwarty system
z potężnym interfejsem API możemy łatwo zintegrować się z zewnętrznymi systemami opieki zdrowotnej i centrami danych w ciągu kilku godzin lub dni.

Łatwa obsługa przez operatora

Rozumiemy i zdajemy sobie sprawę ze znaczenia ułatwienia wprowadzania nowych operatorów do pracy. Mogą to być wolontariusze bez doświadczenia
w pracy w contact center. Zaprojektowaliśmy naszą aplikację tak, aby zapewnić, że osoby te będą gotowe do pracy w ciągu kilku godzin. Udostępniliśmy również własną akademię szkoleniową i korzystamy
z aplikacji wiedzy opartej na wiki.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA NADZORU KONTAKTU

Rozumiemy, że proces nadzorowania kontaktów może się bardzo różnić w poszczególnych obszarach lub krajach. Dlatego łatwe i elastyczne zarządzanie ma kluczowe znaczenie dla jego sukcesu. Daktela opiera się na elastycznych przepływach pracy zarządzania kampaniami wielopoziomowymi, które można bardzo łatwo zautomatyzować i zmodyfikować. Zwykle kontakt pozytywny zostaje wprowadzony do pierwszej kampanii, w której rozpoczynają się prace związane z nadzorowaniem. Operatorzy mogą następnie znaleźć inne potencjalnie podejrzane kontakty podczas wywiadów epidemiologicznych lub uzyskać listę kontaktów z zewnętrznych aplikacji, takich jak inteligentne aplikacje mobilne do nadzoru.

Inne grupy operatorów mogą dzwonić do tych potencjalnych podejrzanych kontaktów, aby sprawdzić ich stan zdrowia, zaplanować ich testy, a nawet poddać je kwarantannie. Mogą istnieć inne kampanie, które automatycznie dzwonią do osób poddanych kwarantannie i sprawdzają ich stan zdrowia, można to zrobić za pośrednictwem naszego w pełni zautomatyzowanego systemu głosowego-VoiceBot z opcją przeniesienia na operatora lub jeśli to konieczne na lekarza.

Każda stacja higieniczna lub szpital w kraju może korzystać z własnej instancji Daktela, aby pomóc w nadzorowaniu kontaktów. Poszczególne procesy można dostosować do lokalnych wymagań. Tam, gdzie istnieje ogólnokrajowe podejście do nadzorowania kontaktów, pojedyncza instancja Daktela może obsługiwać setki lub tysiące operatorów nawiązujących kontakt.

EPIDEMIOLOGICZNY WYWIAD
Z POZYTYWNYM PACJENTEM
ROZMOWY Z KONTAKTAMI POZYTYWNEGO PACJENTA
ROZMOWA Z LEKARZAMI
Z KWARANTANNY W ZWIĄZKU
Z KONTAKTAMI POZYTYWNYMI
AUTOMATYCZNE KONTAKTY Z OSOBAMI NA KWARANTANNIE, ABY SPRAWDZIĆ ICH STAN ZDROWIA
WEZWANIE OSÓB NA KWARANTANNIE ABY JĄ ZAKOŃCZYĆ

INNE CZĘŚCI PROJEKTU KWARANTANNY

Mapy ciepła

Dokładne dane są niezbędne dla każdego epidemiologa. Daktela może sporządzić różne mapy cieplne rozprzestrzeniania się epidemii w całym kraju i udostępnić te informacje epidemiologom. Mogą korzystać z tych informacji podczas rozmów telefonicznych lub offline, aby planować działania. Dostarczając informacje dotyczące centrum pandemii i łącząc je z lokalizacją podejrzanego kontaktu, do którego dzwonisz, dzięki temu możemy zapewnić znacznie bardziej skuteczną usługę.

Dane z mapy

Dostosowane widoki

W ramach Daktela możesz tworzyć niestandardowe widoki oparte na widgetach dla epidemiologów i osób nadzorujących. Używają tego do łatwego wyszukiwania kontaktów
i wyświetlania szczegółów na temat innych kontaktów w okolicy. Dane te są generowane natychmiast z utworzonego zdefiniowanego przepływu pracy nadzoru i mogą być stale aktualizowane. Możliwe jest również wyświetlanie innych map opartych na widgetach danych pokazujących kontakty w kwarantannie.

Mapy pamięci z danych lokalizacji telekomunikacyjnych

Możesz dostarczyć nadzowującym mapy pamięci zbudowane z danych lokalizacji telekomunikacyjnych. Najpierw wywoływany kontakt musi wyrazić zgodę na wykorzystanie danych historii lokalizacji. Po wyrażeniu zgody możemy włączyć śledzenie i stworzyć mapę pamięci, która wyświetla historyczną lokalizację wywoływanego kontaktu dla danego okresu. Może to pomóc w dokładniejszym śledzeniu kontaktów i przyspieszyć średni czas obsługi połączeń. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona, osoba nadzowująca może nadal dzwonić do kontaktu bez tej mapy i przeprowadzana jest regularna rozmowa. Zbudowaliśmy to rozwiązanie w czeskim projekcie inteligentnej kwarantanny z naszymi danymi i rządowymi partnerami telekomunikacyjnymi. W pełni uwzględnia rozporządzenia RODO.

Dane z mapy

Integracja inteligentnych aplikacji mobilnych
do nadzoru

Aby ulepszyć i wzmocnić inteligentne systemy kwarantanny, konieczne jest użycie aplikacji mobilnej Smart Tracing, która jest szeroko stosowana. System opt-in wykorzystuje Bluetooth do przesyłania losowego i anonimowego identyfikatora do pobliskich urządzeń. Użytkownik może następnie wybrać przesłanie swoich danych do organów ds. Zdrowia, a następnie można to wykorzystać, śledząc centra kontaktowe w celu szybkiego stworzenia listy podejrzanych kontaktów. Kontakty te są następnie wywoływane i sprawdzane i jeśli są rejestrowane jako podejrzane kontakty, zarządzana jest ewentualna kwarantanna.

ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIA
DO NADZORU

Przykład projektu: Narodowa kwarantanna, The Czech Republic

Rząd ustanowił Centralny Zespół Zarządzający COVID-19. Zespół ten będzie nowym organem doradczym rządu i będzie odpowiedzialny za projekt „inteligentnej kwarantanny”. Rząd chce wykorzystać nowoczesny projekt informatyczny, aby szybciej i wydajniej wyszukiwać osoby, które mogłyby zostać zarażone COVID-19. Armia Republiki Czeskiej znacząco pomaga w jej wdrażaniu, rozmieszczając 300 żołnierzy. Lekarze wojskowi pomagają stacjom higienicznym w nadzorze kontaktów za pomocą Daktela i przetransportowaniu pozytywnych osób z COVID19 do laboratoriów.

Przykład projektu lokalnego: NHS UK

Wdrożyliśmy naszą technologię chmurowego contact center w witrynie NHS w Wielkiej Brytanii. Ich starszy system telefoniczny został przytłoczony dużą liczbą połączeń, których nie można było właściwie obsłużyć. W ciągu zaledwie tygodnia wdrożyliśmy nowe rozwiązanie, które może obsłużyć znacznie większą liczbę połączeń, aby zapewnić lepsze możliwości śledzenia kontaktów dla lokalnego zespołu NHS w celu zwalczania epidemii COVID-19 na ich obszarze.