Produkt

 

Jako součást produktového procesu sbíráme veškerou
zpětnou vazbu.

daktela-image2

Posloucháme zpětnou vazbu

Jako součást produktového procesu sbíráme veškerou zpětnou vazbu na funkcionality
v našich produktech a evidujeme jí v moderním nástroji na produktový management – ProductBoardu. U každého takového záznamu si ukládáme přesně o jakého zákazníka šlo
a jaký byl požadovaný business case. Všechny tyto informace jsou pak součástí plánovaných funkcionalit, aby produktový manažer, vývojáři, a všichni, kdo se na dané funkcionalitě podílí, měli přístup k veškerým získaným informacím.

Plánujeme strategicky

Každou verzi, kterou předáváme k vývoji, plánujeme tak, aby dávala smysl co největší části zákaznické báze a reflektovala budoucí vývoj v oblasti call center. Všechny funkční specifikace evidujeme v ProductBoardu a zařazujeme je do jednotlivých verzí. Při výběru funkcionalit reflektujeme i rovnoměrné zlepšování jednotlivých modulů aplikace.

strategy
code2

Každou verzi testujeme

Úplně každou verzi, kterou vývojová oddělení připraví pro naše zákazníky, testujeme automatickými testy a manuálně ověřujeme kvalitu nových nebo změněných funkcionalit, abychom zajistili doručení maximálně funkčního produktu.