Bezpečnosť

 

Dáta sú to najcennejšie, čím firmy dnes disponujú. Pritom sú stále viac závislé od informácií a ich spoľahlivého spracovania.

security2

Fyzické zabezpečenie

Zabezpečenie Daktela Cloudu je komplexná záležitosť a je naňho kladený vysoký dôraz naprieč celou infraštruktúrou. Prístup do našich datacentier majú iba poverení a preškolení administrátori. Naše dátové centrá aj dodávatelia spĺňajú všetky požiadavky
na prístupnosť iba oprávneným personálom
.

Aplikačné zabezpečenie

Komunikácia s Daktela CC je nadväzovaná výhradne cez HTTPS zabezpečené spojenie
s overeným Daktela certifikátom. Prístup z internetu je ďalej filtrovaný sadou dynamických blacklistov, whitelistov a firewalových pravidiel. Prístup priamo do aplikácií je možný vždy iba po overení užívateľa a na základe jemu definovaných oprávnení.

Asset-27-2
audity

Audity a penetračné testy

Celý Daktela cloud pravidelne podrobujeme penetračným testom u externých bezpečnostných firiem. Zároveň pravidelne celú sieť monitorujeme pomocou bezpečnostných nástrojov typu OpenVAS a nmap. Každý rok povinne prechádzame bezpečnostným auditom určeným priamo pre spoločnosť Google od spoločnosti Bishop Fox.

Spĺňame prísne požiadavky

Počas pandémie COVID-19 sme prevádzkovali systém pre trasovacie call centrum, a teda sme úspešne prešli auditom na splnenie požiadaviek ako Významný informačný systém podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Zároveň realizujeme projekt na splnenie požiadaviek
ISO 27001 a certifikáciu podľa tejto normy.

tracing