Daktela PBX –
VM Edition

 

Daktela PBX VM Edition je špeciálne optimalizovaná edícia ústredne určená pre inštalácie do virtualizovaných prostredí zákazníka.

 

Toto riešenie ocenia najmä tí, ktorí potrebujú prevádzkovať ústredňu, alebo callcentrum na vlastnej infraštruktúre a majú
k dispozícii už existujúce virtualizované prostredie s voľnou kapacitou. Medzi podporované virtualizované platformy patrí VMware, Citrix, Hyper-V alebo KVM.

 

Daktela PBX VM Edition ponúka rovnaký rozsah telefónnych funkcií ako skutočná hardvérová pobočková ústredňa a môže byť voliteľne rozšírená o modul callcentra s natívnou podporou mnohých komunikačných kanálov.

web-10

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

  • Podpora virtualizačných platforiem

Daktela PBX VM Edition podporuje najrozšírenejšie virtualizačné platformy, medzi ktoré patrí najmä VMware, Citrix Xen, Microsoft
Hyper-V, alebo Linuxový KVM.

  • NOC monitoring a zálohovanie

Všetky servery a prvky riešenia sú nepretržite monitorované
do centrálneho NOC centra. Voliteľne vykonávame aj pravidelné zálohovanie celého riešenia.

  • Servisná zmluva SLA

Na všetky ústredne Daktela PBX VM Edition je uzatváraná servisná zmluva SLA, aby sme mohli garantovať maximálnu spoľahlivosť riešenia.

  • Beží na infraštruktúre zákazníka

Daktela PBX VM Edition beží na virtuálnej infraštruktúre zákazníka, ktorá je pod jeho plnou kontrolou. Daktela má prístup len pre servisné účely.

  • Pravidelné updaty

V rámci mesačného paušálu sa staráme o pravidelný servis a riešime prípadne nutné upgrady – napr. bezpečnostné upgrady, alebo nové funkcionality.

  • Jednoduché rozšírenie kapacity ústredne

Nové telefóny je možné pridávať až do maximálneho počtu liniek
pre zvolenú tarifu. Zmena tarify je jednoduchá a nie je potrebná žiadna ďalšia jednorazová investícia.

Naštartujte svoj rast s Daktelou.

Vyskúšajte sami, ako vám Daktela môže pomôcť. Zadarmo.