Daktela Workforce Management (WFM)

 

Získajte moderný nástroj pre manažment pracovných síl
vo vašej prevádzke

1 WFO

VERÍ NÁM VIAC AKO 1000 KLIENTOV

robotworld logo
alensalogo
Kondela-logo
be_lenka-logo
Notino logo
fotshop logo
eyerim-logo
hawaj-logo-SK
Muziker_logo

Daktela WFM vám pomôže lepšie riadiť prevádzku v kontaktnom centre aj v akejkoľvek výmennej prevádzke. Umelá inteligencia pomáha modelovať ideálny plán smien aj predpovedať budúcu prevádzku s presnosťou na 95%.

Daktela Workforce Management (WFM) je nástrojom na optimalizáciu využitia pracovnej sily, ktorý pomáha kontaktnému centru a zákazníckej starostlivosti zefektívniť ich prevádzku. Poskytuje prehľad o výkonnosti agentov, plánovaní a ďalších kľúčových oblastiach v reálnom čase.

Daktela WFM využíva umelú inteligenciu a algoritmy strojového učenia na analýzu veľkého množstva dát a umožňuje optimalizovať plán smien agentov i ďalších pracovníkov, znížiť náklady na pracovnú silu a zvýšiť celkovú produktivitu. Daktela WFM umožňuje kontaktným centrám aj iným oddeleniam efektívne riadiť pracovnú silu a dáva im k dispozícii ideálny nástroj na splnenie požiadaviek svojich zákazníkov. Vďaka Daktela WFM dosiahnete zefektívnenie vašej prevádzky.

Nastavenie Daktela WFM v piatich krokoch

Tento proces zlepšuje riadenie pracovných síl pre vaše kontaktné centrum:

●  Agenti, vedúci tímov a projektoví manažéri definujú svoje preferencie pre prideľovanie smien a nastavujú zručnosti
a kompetencie agentov.

●  Daktela WFM automaticky stiahne všetky dáta o doterajšej prevádzke zo softvéru kontaktného centra pre každý nakonfigurovaný projekt.

●  Aplikácia predikuje prevádzku v nasledujúcich mesiacoch pomocou algoritmov umelej inteligencie.

●  Daktela WFM vykonáva komplexné algoritmy na nájdenie optimálnych plánov smien s využitím všetkých skôr zhromaždených dát a tiež HR a právnych podmienok.

●  Agenti si môžu smeny vymieňať, vedúci tímov a projektoví manažéri môžu doladiť konečný plán smien.

Chcem Daktela WFM

WFO
WFO - predikce provozu

Predikcia prevádzky pomocou umelej inteligencie

Na čo najpresnejšiu predikciu prevádzky v nasledujúcich mesiacoch využívame vlastné sofistikované algoritmy umelej inteligencie. Využívať softvér, ktorý dokáže predpovedať prevádzku kontaktného centra
v nasledujúcom období, je pre firmy zásadnou výhodou. Vďaka týmto informáciám môžu manažéri proaktívne plánovať a rozdeľovať zdroje, napríklad počet zamestnancov, aby zaistili, že budú schopní efektívne uspokojiť dopyt zákazníkov.

To môže pomôcť skrátiť čakaciu dobu, zvýšiť spokojnosť zákazníkov
a zaistiť plynulosť fungovania služieb. Navyše presné predpovede prevádzky umožňujú manažérom optimalizovať plánovanie
a zostavovanie rozpočtu, čo vedie k zvýšeniu prevádzkovej efektivity
a úspore nákladov.

Vytvorenie optimálneho plánu smien

Daktela WFM dokáže nájsť najlepšiu kombináciu plánu smien
na prevádzku vášho kontaktného centra. Pri generovaní optimalizovaných plánov smien, ktoré maximalizujú produktivitu
a minimalizujú náklady na pracovnú silu, zohľadňujeme celý rad faktorov, ako sú preferencie zamestnancov, úroveň zručností, dostupnosť
a pracovné vyťaženie.

Schopnosť automatizovať tento proces pomáha manažérom šetriť čas
a úsilie, pretože už nemusí ručne vytvárať rozvrhy alebo riešiť konflikty pri plánovaní. Použitie tohto softvéru môže pomôcť tiež znížiť počet chýb a zabezpečiť, aby rozvrhy boli spravodlivo nastavené pre všetkých zamestnancov. To zase môže zvýšiť spokojnosť a morálku zamestnancov, čo vedie k vyššej lojalite k firme a zníženiu fluktuácie.

Integrácia so systémom Daktela

Daktela WFM aj kontaktné centrum Daktela vyvíja naši špecialisti. Jednoduchá integrácia je jednou z našich hlavných priorít. Prihlásenie
do oboch aplikácií je jednotné a automatický import všetkej doterajšej prevádzky z inštalácie Daktela je otázkou niekoľkých kliknutí.

Naštartujte svoj rast s Daktelou.

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ako vám Daktela môže pomôcť.