Daktela PBX Dedikovaná ústredňa

 

Daktela PBX dedikovaná ústredňa je prevádzkovaná
na samostatnom HW serveri, ktorý je umiestnený vo firemných priestoroch, alebo dátovom centre zákazníka. Na tieto riešenia uzatvárame servisnú SLA zmluvu pre zabezpečenie technickej podpory a maximálnej spoľahlivosti riešenia. Voliteľne možno dodať celé riešenie vo vysoko dostupnej clusterovej konfigurácií. Dedikovaná ústredňa môže byť voliteľne rozšírená o modul callcentra s natívnou podporou mnohých komunikačných kanálov.

web-7

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

  • Beží na infraštruktúre zákazníka

Dedikovaná ústredňa je prevádzkovaná na infraštruktúre zákazníka, ktorá je pod jeho plnou kontrolou. Daktela má prístup len pre servisné účely.

  • Technická podpora 24×7

Na dedikované ústredne je poskytovaná technická podpora v rozsahu 24×7. Všetky servery a sieťové prvky sú nepretržite monitorované
do centrálneho NOC centra.

  • Pravidelné updaty

V rámci mesačného paušálu sa staráme o pravidelný servis a riešime prípadne nutné upgrady – napr. bezpečnostné záplaty, alebo nové funkcionality.

  • Spoľahlivý a redundantný HW

Dedikované ústredne prevádzkujeme na spoľahlivých značkových serveroch s redundantnými prvky – napr. RAID, sieťové zdroje a ECC pamäte.

  • Clusterové HA riešenie

Dedikovaná ústredňa môže byť inštalovaná vo vysoko dostupnom HA prevedení pre dosiahnutie maximálnej spoľahlivosti a dostupnosti.

  • NOC monitoring a zálohovanie

Všetky servery a prvky riešenia sú nepretržite monitorované
do centrálneho NOC centra. Voliteľne vykonávame aj pravidelné zálohovanie celého riešenia.

Naštartujte svoj rast s Daktelou.

Vyskúšajte sami, ako vám Daktela môže pomôcť. Zadarmo.