Daktela SMS Chat

 

Dajte svojim zákazníkom možnosť kontaktovať vašu technickú podporu zaslaním jednoduchej SMS správy. Prekvapte svojich zákazníkov okamžitou a relevantnou odpoveďou.

Daktela SMS Chat je jeden z komunikačných kanálov Daktely, ktorý umožňuje komunikáciu s vašimi zákazníkmi cez SMS správy a tieto správy združuje do vlákien. Výhodou je jeho univerzálnosť a podpora na všetkých mobilných telefónoch, ktoré vedia poslať obyčajnú SMS správu. Poskytovatelia produktov a služieb často prevádzkujú jednosmernú informatívnu SMS komunikáciu voči svojim zákazníkom bez možnosti odpovede a Daktela
SMS Chat má za cieľ to zmeniť.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Univerzálny komunikačný kanál

Daktela SMS Chat je podporovaný na všetkých mobilných telefónoch, ktoré vedia poslať obyčajnú SMS správu. Pre svoju jednoduchosť
a univerzálnosť by nemal tento komunikačný kanál chýbať v žiadnom callcentre.

Stavy SMS chatov

Na každej chatovej fronte si môžete voliteľne nastaviť vlastné stavy chatov, ktoré budú musieť vaši operátori pri ukončení chatu vyberať. Môžete potom vyhodnocovať najčastejšie typy, alebo okruhy otázok.

Spracovanie viacerých SMS chatov

Daktela umožňuje spracovanie viacerých SMS chatov naraz jedným operátorom, a to najmä v prípade, keď je spracovanie len jedného chatu neefektívne. Operátor môže v priebehu vybavovania chatov prijať aj inú aktivitu.

Vhodný pre špeciálne aplikácie

Jednoducho postavte nad Daktela SMS Chat svoju vlastnú informačnú službu, ktorá bude obsluhovaná živými operátormi a bude fungovať
na každom mobile bez internetu.

Prepojenie a konzultácie

Operátor môže SMS chat prepojiť na iného operátora, alebo môže do svojho SMS chatu prizvať iného operátora, alebo teamleadera
pre konzultáciu.

Transcripty SMS chatov

Všetky SMS chaty sa ukladajú vrátane Transcriptu. Kedykoľvek sa môžete pozrieť na celý prepis SMS chatu, alebo môžete v chatoch vyhľadávať
cez fulltext.

Naštartujte svoj rast s Daktelou.

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ako vám Daktela môže pomôcť.

POKROČILÉ FUNKCIONALITY

Integrácia s SMS službami

Pre posielanie a príjem SMS správ v rámci Daktela SMS Chat je možné používať službu Daktela SMS Connect s prideleným mobilným číslom, na ktoré môžu vaši zákazníci posielať SMS správy, alebo môžete použiť vlastné SIM karty a umiestniť ich v Daktela SIM hosting.

Reporty a štatistiky SMS chatov

Daktela poskytuje celý rad reportov o prevádzke SMS chatu, ktoré sú počítané v reálnom čase. K dispozícii sú nástroje ako realtime panel, alebo
LCD Wallboard, ktorý si môžete sami nadefinovať z predpripravených widgetov. Medzi základné reporty, ktoré Daktela ponúka patria napríklad počty SMS chatov v jednotlivých frontoch, SLA, dĺžky chatov a výkonnosť operátorov.

Integrácia s helpdeskovým systémom a CRM

Daktela SMS Chat je integrovaný do CRM systému a helpdesku. Operátor už pri začatí SMS chatu vidí, s akým zákazníkom bude chatovať vrátane celej komunikačnej histórie a všetkých otvorených aj uzavretých helpdeskových ticketov. Po ukončení chatu je aktivita Daktelou automaticky priradená do komunikačnej histórie CRM kontaktu. Operátor môže voliteľne vytvoriť z SMS chatu nový helpdeskový ticket, alebo ho priradiť už k existujúcemu.