Infraštruktúra

 

Daktela Cloud naši zákazníci vnímajú ako platformu
pre prevádzku kontaktného centra. Daktela Cloud je celý rad previazaných technológií zaisťujúcich bezproblémovú funkcionalitu ústredne. Zákazník sa nemusí obávať o svoje dáta, dostupnosť služby a ani vzhľadom k meniacim sa nárokom
na hardvér.

 

Pre nás Daktela Cloud znamená premyslene budovanú infraštruktúru, kde je kladený dôraz na výkon, redundanciu, efektivitu, bezpečnosť a škálovateľnosť. Infraštruktúra
je budovaná na štandardizovanom hardvéri značiek Dell
a Supermicro s využitím otvorených protokolov a otvoreného softvéru.

infra

Dátové centrá

Naša hlavná infraštruktúra sa nachádza v dvoch na sebe nezávislých a rovnocenných dátových centrách: DC Nagano (U nákladového nádraží 3153/8, 13000 Praha 3) a TTC DC1 (Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10). Pre podporu zákazníkov na Slovensku je zriadené tretie datacentrum: Benestra HC (Údernícka 15, 851 01 Bratislava, areál Údernícka-Kopčianska),
vo Veľkej Británii je to DC Netwise (Netwise House, 24 Old Jamaica Road, London SE16 4AW, Spojené kráľovstvo). Jednotlivé racky sú umiestnené v klimatizovaných sálach, kde je samozrejmosťou vysoký štandard ohľadom bezpečnosti, zálohovanej internetovej konektivity
a zálohovaného napájania s batériami a dieselagregátmi. V každom z týchto dátových centier máme pripravený dostatok hardvérových prostriedkov pre prípad dlhodobého výpadku jednej
z lokalít. Všetky práce a prístupy sú vopred hlásené našim administrátorom. Ak je možnosť,
že plánovaný zásah v serverovni ovplyvní dostupnosť služieb, uverejňujeme upozornenie na status.daktela.com s podrobným popisom zásahu.

DC Nagano
(U nákladového nádraží 3153/8, 13000 Praha 3)

TTC DC1
(Tiskařská 257/10,
108 00 Praha 10)

SWAN DC
(Údernícka 14,
851 01 Bratislava, areál Údernícka-Kopčianska)

DC Netwise
(Netwise House,
24 Old Jamaica Road,
London SE16 4AW,
Spojené království)

Sieťová infraštruktúra

Obe naše datacentrá sú prepojené dvomi vyhradenými optickými linkami. Rýchly prepoj poskytuje dostatočnú kapacitu pre online migráciu virtuálnych serverov naprieč lokalitami,
aj pre mnohonásobné denné zálohy. Naši zákazníci pristupujú k Daktele cez zálohovanú internetovú konektivitu, alebo cez individuálne prepojenie pomocou MPLS, IPsec, L2.
Topológia siete je schematicky naznačená na obrázku.

Naša sieť Daktela je tiež plnohodnotným členom RIPE, a preto prevádzkujeme vlastný autonómny systém s vlastnými IP rozsahmi. Routing do našej siete môžeme tak okamžite prepínať medzi viacerými peeringovými partnermi. Cezhraničnú prevádzku smerujeme
do našich dátových centier prostredníctvom nášho partnera CloudFlare, ktorý nám poskytuje príkladnú stabilitu a ochranu pred útokmi DDoS.

Infrastructure Topology - High-level - 2022
6U_supermicro_microblade

Hardware

Ústredne prevádzkujeme na dvoch typoch serverov:

  • Štandardné 1U servery Dell, ktoré sú pre nás zaujímavé použitím vysoko taktovaných CPU radu Intel E3-12xx (3,8GHz).
  • Ako jedni z mála v ČR využívame servery spoločnosti Supermicro radu MicroBlade, ktoré vynikajú svojou kompaktnosťou a modularitou.  Teraz máme v každom DC po jednom boxe
    a chystáme nákup ďalších. Výhoda MicroBlades je v kompaktnosti, kedy case 6U obsahuje
    28 blades na ktorých môže byť dokopy umiestnených až 56 samostatných serverov. Ďalšou výhodou je veľmi nízka spotreba energie pri zachovaní špičkového výkonu, redundantné napájanie, redundantný switch a úplne bezkáblové prepojenie jednotlivých blades.

Pre hodinové zálohovanie ústrední využívame dve výkonné diskové polia s kapacitou rádovo stoviek TB zložené iba z SSD diskov.

Monitoring

Všetky aktívne zariadenia umiestnené v našich datacentrách ako sú: fyzické servery, jednotlivé virtuálne ústredne, switche, routery, UPS a GSM brány sú neustále monitorované. Využívame monitorovací systém Zabbix s radom našich vlastných rozšírení. Momentálne monitorujeme približne 1000 hostí, z ktorých získavame pravidelne 90 000 rôznych hodnôt, nad ktorými vykonávame 32 000 automatizovaných akcií. Pri poruchách na dôležitých prvkoch v Daktela Cloud-e systém automaticky volá a posiela SMS vybraným administrátorom. Rýchle riešenie krízových situácií umožňuje 24h denne dostupná podpora.

Prístup do monitoringu umožňujeme aj našim klientom.

Screenshot-2018-11-14
MDE

Zálohovanie a restore

Zálohovanie zákazníckych systémov vykonávame kontinuálne v režime 24/7, kde posledná záloha nie je staršia ako 6h. Zálohy sa striedavo ukladajú na dve nezávislé úložiská v oddelených lokalitách, tak aj v prípade nedostupnosti jedného DC nie je žiadna záloha staršia ako 6 hodín. Dlhodobo archivované zálohy následne presúvame na vysokokapacitné ZFS storage.

Restore vybranej zálohy trvá typicky menej ako 10 minút (záleží na veľkosti).

Pre krízové situácie najrôznejšieho druhu, od poruchy HW až po výpadky elektrického napájania
v DC sú pripravené a pravidelne testované scenáre, ktoré minimalizujú dobu nedostupnosti našich služieb.