Jiří Havlíček, CTO

Vyštudoval VŠE Fakulta informatiky a štatistiky  s nadstavbovým výberovým programom  Honors Academia s hlavným focusom na IT manažment v kombinácii s odbornými technickými znalosťami (kombinácia soft skills & leadership + odborné IT znalosti). Z veľkej časti má background programátora (PHP – MVC + JS, Java). V minulosti pracoval aj u poskytovateľa internetu – stavba sietí, správa hardvéru a data centier, atď. ITIL-practitioner.

 • Po dokončení VŠE v roku 2016 (25 rokov) nastúpil ako IT Director do spoločnosti Informačnej linky 1188 v skupine KKCG, ktorá sa dnes volá  Conectart (dodnes jeden z top zákazníkov Daktely). Počas 3 rokov prechádzala firma kompletnou transformáciou z pasívneho call centra 1188 na outsourcing kontaktných centier a outbound calling. Dochádzalo ku kompletnej zmene IT architektúry, dodávateľov a informačných systémov. Na konci pôsobenia bolo IT kompletne stabilizované. Jeden z kľúčových dodávateľov softvéru bola vtedy Daktela ako dodávateľ hlavného systému na obsluhu všetkých interakcií so zákazníkmi.
 • V roku 2018 letel Jiří s Daktelou na Contact Centre Expdo Londýna, kde sa spoločne s Richardom a Davidom po pár dňoch v podstate dohodli na začatí pôsobnosti v Daktele.
jirka-small_optimized
 • Do Daktely nastúpil v júli 2018 ako základ „Customer Success Team“ (CST) – vtedy ako jediný člen tímu. Pracovná náplň zahŕňala primárne starosť o veľkých zákazníkov z pohľadu udržiavania vzťahov, menších i väčších projektových zmien, kompletného vývoja customizácií, a vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti práce v call centre aj sčasti produktový manažment.
 • Počas rokov 2018-2020 sa tím CST postupne zväčšoval, a začal zahŕňať aj ďalšie role, napríklad QA (testovanie Daktela produktov), grafiku, integrácia, vývoj mobilnej aplikácie – išlo o oveľa viacúčelový tím. Toto obdobie sa dá určite brať tak, že išlo ešte o veľmi rodinné prostredie, kde každý robil všetko (s nasadením), v podstate technologický startup.
 • V roku 2019 opäť UK CC Expo dalo základy dnešnej pobočky Daktela UK, ktorá po nejakom čase a rokovaniach vznikla. Bolo to v podstate také veľké nakopnutie ísť do globálu, pretože sa ukázalo, že Daktela je  konkurencie schopná na zahraničných trhoch.
 • Prakticky najkľúčovejší bol rok 2020 z dvoch dôvodov. Prvý dôvod bol, že Daktela začala veľmi pôsobiť u väčších zákazníkov, kde bolo treba projekt doručiť s kompletným projektovým manažmentom (analýza, návrh riešenia, delivery, testovanie), na čo sme aj dostali doposiaľ najväčší a najriadenejší implementačný projekt. Druhý dôvod bola pandémia Covid-19, kedy sa Daktela zapojila ako súčasť iniciatívy COVID19CZ a poskytla svoje riešenie pre boj s pandémiou. Oba projekty prakticky v rovnakom čase (marec/apríl 2020) pripadli Jirkovi.
 • Rok 2020 bol určite jeden z najnáročnejších rokov. V praxi to vyzeralo tak, že cez deň sa pracovalo na projekte a zákazníckych požiadavkách. Po večeroch a cez noc sa pracovalo na technologickom riešení, ktoré sa neskôr stalo základom Chytré karantény.
 • Čo sa týka Chytré karantény, srdcom celého riešenia bola inštalácia aplikácie Daktela, ktorá sa veľmi customizovala na podporu epidemiologických procesov trasovania, tzn. volanie nakazeným a ich rizikovým kontaktom. Jirka bol súčasťou užšieho vedenia dobrovoľníckeho prevádzkového tímu, ktorý neskôr odovzdal svoju prácu NAKITu. V tomto projekte sme úzko spolupracovali s Armádou ČRMinisterstvom Zdravotníctva a ÚZIS a prakticky so všetkými hygienickými stanicami v ČR na čele s hlavnou hygieničkou.
 • Celú customizáciu aj vývoj robili vo dvojici s kolegom primárne po večeroch, cez noc, a keď sa cez deň našla chvíľka času. Cca po roku vývoja vzniklo na týchto základoch komplexné epidemiologické riešenie na vlastnej platforme, ktorým prechádza všetky kontakty z trasovania a riadi celý proces. Dnes sa o túto platformu už stará samostatný vývojársky tím pod Jirkom.
 • Ohľadom projektu v roku 2020 – jednalo sa o prvého zákazníka, ktorý bol implementovaný vrátane všetkého enterprise servisu. Projekt riadil Jirka a interne si postavil vo firme virtuálny tím. Implementácia bola veľmi úspešná, dnes tvorí základ projektovej metodiky, ako implementujeme enterprise zákazníkov a dnešným výsledkom je vlastný samostatný projektový tím o cca 8 ľuďoch, ktorí sa venujú práve tomuto. Zodpovednosťou tímu je aj vývoj a implementácia customizácií pre všetkých zákazníkov, ktorá vychádza zo zavedenej metodiky.
 • V roku 2021, kedy v tíme CST bolo už cca 15 ľudí sa Jirka dohodol s Davidom a Richardom na nástupe do úlohy CTO (od februára 2022), pod ktorú spadá 6 tímov: vývoj, devops, infraštruktúra, produkt, QA a vývoj integrovaných riešení . Celkom sa jedná o cca 50 prevažne IT odborníkov. Toto prišlo paralelne s vytvorením C- Suite štruktúry (COO, CFO, CMO, …). Rozdelenie je také, že pod CTO sú všetky  technologické L3 služby, ktoré interne dodáva COO – operations tímu (L1/L2), ktorý sa stará o zákazníkov.

Kontakt:

E-mail: 
jiri.havlicek@daktela.com

Sociální sítě: