Kontaktné centrum
na mieru

 

Cloudové kontaktné centrum výrazne zvyšuje efektívnosť svojej prevádzky a poskytuje celý rad výhod a možností vzdialeného prístupu ku všetkým komunikačným kanálom a nástrojom
v rámci jedného prostredia, ktoré možno prehľadne a online spravovať odkiaľkoľvek.

Kontaktni-centrum-1

Každý deň nám dôveruje viac ako 1200 firemných zákazníkov

Široká flexibilita
a vysoký výkon

Cloudová aplikácia Daktela sa v priebehu času prispôsobuje nielen zmenám v preferenciách zákazníkov, ale aj postupnému rozvoju kontaktného centra, počtu agentov a celkovému počtu vybavených požiadaviek.

Kontaktné centrum

Lepšia zákaznícka skúsenosť, o tretinu nižšie náklady

Úplnou automatizáciou rutinných úloh môžete presunúť činnosť operátorov na náročnejšie otázky zákazníkov smerom
k sofistikovanému poradenstvu.

Zlepšenie zákazníckej skúsenosti

Kontaktni-centrum-2

Zvýšte cenovú dostupnosť svojho kontaktného centra

Nasadením moderných voicebotov môžete prevádzkovať vlastné kontaktné centrum v režime 365/24/7.

AI v komunikácii

Lepšie pracovné miesto pre vašich operátorov

Prevádzkovatelia, ktorí používajú prehľadné a jednotné prostredie Daktela, majú všetky dôležité informácie na dosah ruky. Okrem toho môžete pomocou online štatistík merať ich produktivitu
a zlepšovať ich výkon identifikovaním „slabých miest“.

Rýchlejšia komunikácia s kompletnou históriou

Nenechajte svojho zákazníka čakať
v rade

Zákazník dostane všetky informácie, ktoré potrebuje, kedykoľvek ich potrebuje. Získate konkurenčnú výhodu, ktorú vám umožní cloudové omnichannel riešenie v kombinácii s technológiami, ako je automatické smerovanie hovorov alebo automatizovaný hlasový systém.

Call steering

Kontaktni-centrum-4

Riadenie tímu operátorov podľa aktuálnej situácie

Vedúci vášho kontaktného centra má neustály prehľad o situácii jednotlivých operátorov v systéme Daktela, o počte zmeškaných hovorov alebo neprijatých správ a môže posilniť linky, ktoré to najviac potrebujú.

Komplexné reportovanie

Sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti

V aplikácii môžete sledovať množstvo prevádzkových ukazovateľov online, napríklad mieru opustenia interakcie, čas čakania, ako
aj mieru konverzie, mieru udržania alebo spokojnosť zákazníkov.

Online Reporting

Kontaktni-centrum-7-cz
Vyskúšajte riešenie, ktoré zmení vaše podnikanie k lepšiemu.

Vyskúšajte si, ako vám Daktela môže pomôcť. Zadarmo.