Martin Skaba, CEO

Vyštudoval Prevádzkovo-ekonomickú fakultu Mendelovej univerzity v odbore Financie
a zároveň
Právnickú fakultu Masarykovej univerzity, obe v Brne. Ešte pri škole začal pracovať
v českej pobočke medzinárodnej audítorskej spoločnosti z radu „Big 4“ –
KPMG Česká republika. Okrem auditu prešiel aj oddeleniami consultingu a M&A.

 • V roku 2015 sa vrátil na rodné Slovensko a v Bratislave sa pridal k novovznikajúcemu investičnému projektu Slovak investment Holding. V spoločnosti sa sústredil ako na venture capital investície do perspektívnych lokálnych spoločností, tak aj na oblasť tzv. fund-of-funds, tzn. poskytovanie kapitálu iným správcom fondov.  
 • Z pozície investičného manažéra pripravoval, riadil a dohliadal na investície napríklad
  vo firmách Boataround (prenájom jácht a lodí), Greenway (poskytovateľ infraštruktúry
  pre nabíjanie elektrických vozidiel), GA Drilling (inovatívne vŕtanie za pomoci plazmy)
  a mnohých ďalších.
 • Počas pôsobenia v Slovak Investment Holdingu ukončil Martin tiež uznávanú medzinárodnú certifikáciu Chartered Financial Analyst, ktorá zastrešuje finančných a investičných profesionálov z celého sveta.
 • V roku 2019 sa dohovoril na spolupráci s ďalšou spoločnosťou z investičného prostredia, tentoraz ale v oblasti private equity – Sandberg Capital. Tu sa venoval najmä oblastiam ako IT, Fintech a e-commerce a aktívne pomáhal pri add-on akvizíciách českej IT spoločnosti Seyfor (bývalá Solitea), ktorá patrí aj do investičného portfólia Sandberg Capital.
 • Z akvizícií Seyfor sa podieľal napr. na českej firme Dotykačka (online pokladničné systémy), slovenské Besteron (platobné brány), Clever decision (SW a konzultačná spoločnosť pre oblasť business intelligence) a Axiom provis (Microsoft ERP partner).
 • V roku 2020 rozvinul myšlienku investície Sandbergu do Daktely. V decembri (v časoch tvrdých covidových opatrení) prišiel z Bratislavy do Prahy, aby sa stretol so zakladateľmi, Davidom Hájkom a Richardom Baarom, kedy si spoločne načrtli, ako vidia ďalší rozvoj a budúcnosť spoločnosti. 
 • Cesta k samotnej investícii trvala ale ešte niekoľko mesiacov a bola nakoniec uzavretá
  a oznámená v júni 2021. Dobrá chémia z onoho prvého stretnutia sa preniesla následne
  aj do ďalšej spolupráce.
 • V roku 2021, po dokončení investície, nastúpil Martin aj do predstavenstva Daktely a spolu
  s Richardom (CEO) a Davidom začali budovanie C-level manažmentu a dávať do života ďalšiu expanziu spoločnosti v regióne. Daktela následne vstúpila na trhy v Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Srbsku. Ďalej tiež posilnila svoju prítomnosť na poľskom trhu a v UK.
 • Daktela sa začala tiež viac venovať partnerstvám s ďalšími hráčmi s komplementárnymi produktmi a týmto spôsobom ponúkať svoje riešenie pre kontaktné centrá aj v krajinách, kde dovtedy Daktela nepôsobila. Prvým väčším strategickým partnerom sa stal nemecký NFON, ktorý úspešne integroval riešenie Daktely do svojho vlastného UCaaS produktu a vytvoril tak CChub, ktorý úspešne predáva na trhoch v DACH, UK, IT a ďalších.
 • V roku 2022 pripravil Martin ešte z pozície člena predstavenstva akvizíciu spoločnosti Coworkers.ai venujúcej sa oblasti AI, chatbotom, voicebotom a pod. starostlivosť
  o zákazníkov. Po predstavení ChatGPT a rozšírení LLM modelov to bol práve tím Coworkers.ai, ktorý ako jeden z prvých na trhu zaintegroval túto technológiu priamo do hlavného CCaaS produktu Daktely a priniesol tak zákazníkom Daktely ďalší boost v efektivite a technologický náskok pred konkurenciou.
 • Po lete 2022 sa zakladateľ a súčasný CEO Richard Baar rozhodol venovať viac času rodine
  a v danej situácii potrebovala Daktela obsadiť pozíciu CEO. Po spoločných niekoľkých týždenných debatách nakoniec prišla ponuka od Davida a Richarda, aby túto pozíciu prevzal práve Martin. V decembri 2022 ponuku prijal a ujal sa tak pozície CEO Daktely.
 • V neľahkej makroekonomickej a geopolitickej situácii Martin následne pokračoval
  v posilňovaní tímu Daktely, expanzii na zahraničné trhy, rozširovaní programu partnerstva
  s cieľom splniť pôvodnú víziu, ktorá vzišla z onoho prvého meetingu Davida, Richarda
  a Martina v roku 2020 – posunúť Daktelu z jednotky na na technologického lídra pre oblasť zákazníckej starostlivosti v celom regióne CEE a ešte ďalej.

Kontakt:

Email: martin.skaba@daktela.com
Sociálne siete: LinkedIn 

Martin Skaba v médiách

Online: