21.12.2020

Ohliadnutie za rokom 2020
a vízie do 2021!

Ohlédnutí za rokem 2020_

Pomaly sa nám chýli ku koncu rok 2020, ktorý pravdepodobne nám všetkým priniesol nové skúsenosti v súvislosti s COVID-19. Ten postihol nejakým spôsobom všetkých ľudí i firmy a Daktela nebola výnimkou. Našťastie vďaka nášmu cloudovému riešeniu sme mohli bez problémov zo dňa na deň prejsť na homeoffice riešenie a naďalej poskytovať všetky služby tak, ako sú naši zákazníci zvyknutí, vrátane technickej podpory. Nutnosť homeoffice prevádzky spoznali aj stovky firiem v SR a desiatky z nich sa rozhodli túto potrebu riešiť práve naším kontaktným centrom.

Daktela neustále rastie!

Je obdivuhodné, že aj v tejto zložitej situácii sme mali každý mesiac približne 14 nových inštalácií rôznych veľkostí, či už sa jednalo o malé firmy
s (doslova) pár zamestnancami, alebo o firmy s desiatkami operátorov. Oproti minulému roku sa jednalo o navýšenie o približne 35% inštalácií!

Za zmienku tiež stojí naša účasť na projekte v boji proti COVIDu, kedy sme sa podieľali na vytvorení trasovacieho callcentra „Chytrej karantény“,
do ktorej sa postupne zapojili všetky hygienické stanice Českej Republiky vrátane desiatok externých firiem, ktoré pomáhajú s trasovaním. Daktela
tak prevádzkuje najväčšie callcentrum v Českej republike, ktoré má už 3800 operátorov a denne zvládne vybaviť viac ako 40 000 hovorov.

S rastúcim počtom zákazníkov sa aj náš Daktela tím rozrástol o 14 nových kolegov a nasledujúci rok očakávame ešte výraznejšie rozšírenie, len
v januári sa rozrastieme o ďalších 5 kolegov.

Daktela posledné roky vstupovala tiež na zahraničné trhy, respektíve už dlhodobo pôsobi na Slovensku, ale Daktela pobočku nájdete aj v Londýne
a vo Varšave. Najmä na poľskom trhu sa postupne dostáva Daktela do povedomia tunajších zákazníkov stále viac a viac.

Daktela v roku 2021

Budúci rok plánujeme otvoriť pobočku v Budapešti a ponúknuť dostupné omnichannel riešenie tiež maďarským zákazníkom. Tí, ktorí sledujú náš blog, tak vedia, že už dlhšiu dobu máme partnera v arabskom regióne, konkrétne v Spojených arabských emirátoch. Tento rok v lete sme potom dotiahli partnerstvo tiež na Filipínach, vďaka čomu očakávame výraznejšiu expanziu aj na ázijskom a tichomorskom trhu.

S rastúcim portfóliom zákazníkov rastú aj požiadavky na funkcionality Daktela riešenia. Týmto ďakujeme existujúcim aj potenciálnym zákazníkom
za feedback, ktorý nám pomáha ďalej zdokonaľovať náš produkt. Zameriavame sa primárne na možnosti automatizácie, či už ide o voiceboty alebo chatboty. Ďalším bodom, na ktorý kladieme veľký dôraz, sú „integračné kocky“. S mnohými systémami už máme hotové základné integrácie, zákazníci tak môžu pár kliknutiami napojiť Daktela riešenie na rad CRM a ERP systémov a nie je potreba financovať prepojenie týchto riešení.

Rozšírili sme tiež portfólio komunikačných kanálov, kedy je možné pomocou Daktely spracovávať aj sociálne siete WhatsApp a Vıber. Pripomíname,
že už niekoľko rokov ponúkame prepojenie s Facebook Messengerom a do budúcnosti plánujeme prepojiť tiež ďalšie sociálne siete, napríklad LinkedIn alebo Twitter.

Mnoho firiem počas aktuálnych vládnych opatrení prešlo z osobnej komunikácie na digitálnu a najmä Microsoft Teams získal na obľube. Daktela nezostala pozadu a máme s nimi už hotovú integráciu. Agenti tak nemusia spracovávať dva telefóny, ale hovory z verejnej siete aj v rámci Teams môžu riešiť cez jedno riešenie a zefektívniť tak svoju prevádzku.

Rád by som na záver poďakoval všetkým „Daktelákom“, či už zamestnancom, alebo spolupracovníkom, za ich prácu a tiež spolupatričnosť, vďaka ktorej bude rok 2021 z hľadiska ďalšieho rozvoja firmy určite ešte úspešnejší ako ten tohtoročný.

Prajeme všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie a úspešný a šťastný nový rok!