Produkt

 

Ako súčasť produktového procesu zbierame všetku spätnú väzbu na funkcionality v našich produktoch.

daktela-image2

Počúvame spätnú väzbu

Ako súčasť produktového procesu zbierame všetku spätnú väzbu na funkcionality
v našich produktoch a evidujeme ju v modernom nástroji na produktový manažment – ProductBoarde. 
Pri každom takomto zázname si ukladáme presne o akého zákazníka išlo
a aký bol požadovaný business case. Všetky tieto informácie sú potom súčasťou plánovaných funkcionalít, aby produktový manažér, vývojári, a všetci, ktorí sa na danej funkcionalite podieľajú, mali prístup k všetkým získaným informáciám.

Plánujeme strategicky

Každú verziu, ktorú odovzdávame k vývoju, plánujeme tak, aby dávala zmysel čo najväčšej časti zákazníckej bázy a reflektovala budúci vývoj v oblasti call centier. Všetky funkčné špecifikácie evidujeme v ProductBoard a zaraďujeme ich do jednotlivých verzií. Pri výbere funkcionalít reflektujeme aj rovnomerné zlepšovanie jednotlivých modulov aplikácie.

strategy
code2

Každú verziu testujeme

Úplne každú verziu, ktorú vývojové oddelenia pripravia pre našich zákazníkov, testujeme automatickými testami a manuálne overujeme kvalitu nových alebo zmenených funkcionalít, aby sme zaistili doručenie maximálne funkčného produktu.