Čo je PCI-DSS?

 

PCI-DSS je medzinárodná norma v oblasti platobných kariet (Payment Card Industry Data Security Standard).

Niektoré kontaktné centrá vyžadujú, aby počas hovoru zákazník za danú službu alebo tovar zaplatil použitím svojej platobnej karty. Pretože údaje
o platobných kartách podliehajú prísnemu zabezpečeniu, existuje medzinárodná norma PCI-DSS, ktorá sa týmto problémom zaoberá.

Dodržiavanie štandardu PCI-DSS je tak povinné pre všetky organizácie, ktoré informácie o platobných kartách spracovávajú. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžu kontaktné centrá normu PCI-DSS úspešne splniť.

DRUHY RIEŠENIA

PCI-DSS pozastavením nahrávania hovorov (Pause & Resume)

Jedná sa o najjednoduchší a zároveň najrozšírenejší spôsob zabezpečenia prijímania platobných informácií v kontaktných centrách. V Daktele je možnosť operátorom callcentra povoliť pozastavenie nahrávania hovoru. Ak operátor prijíma platobné informácie od zákazníka, môže pozastaviť nahrávanie a potom ho zase obnoviť. Týmto spôsobom je dosiahnuté toho, že v nahrávke hovoru nie sú obsiahnuté citlivé platobné informácie (čísla kreditných kariet, a pod). Voliteľne je možné využiť ďalšie analytické nástroje, ktoré automaticky kontrolujú nahrávky, či tieto citlivé informácie náhodou neobsahujú.

PCI-DSS potlačením DTMF počas hovoru

Toto je ďalší spôsob, ako dosiahnuť súlad s nariadením PCI-DSS. Operátor vyzve zákazníka na zadanie údajov platobnej karty priamo v telefóne pomocou funkcie DTMF (Dual Tone Multi-Frequency Tones). Tieto DTMF kódy sú za pomoci našej technológie spracované a odovzdané na vašu platobnú bránu. Operátor zostáva počas celého procesu v spojení so zákazníkom a môže mu radiť, ale nedostáva samotné DTMF kódy a nedostane sa tak k citlivým údajom o platobnej karte. Po skončení procesu platobná brána informuje operátora, či transakcia prebehla úspešne alebo nie.

PCI-DSS cez hlasový rázcestník (bez prítomnosti operátora)

Operátor počas hovoru so zákazníkom môže hovor presmerovať na hlasový rázcestník (IVR), kde bude môcť svoje platobné údaje zadať. Zákazník je navigovaný automaticky a zadáva platobné údaje pomocou DTMF kódov. Tie sú potom poslané na platobnú bránu. Po skončení platobnej transakcie môže byť zákazník prepojený späť na operátora. Operátor nie je počas zadávania platobných informácií v hovore prítomný.

PCI-DSS cez URL odkaz na platobnú bránu

Táto technológia ľahko prevádza platby cez telefón na bezpečnú elektronickú transakciu. Tým sú Vaši agenti mimo dosahu citlivých údajov o karte, zatiaľ čo zostávajú stále v kontakte so zákazníkom. V momente, kedy je požadovaná platba, je zákazníkovi e-mailom alebo SMS či iným kanálom zaslaný odkaz (URL) na danú platbu. Zákazník tak platbu uhradí priamo zo svojho smartphónu, počítača alebo tabletu. Akonáhle je tento odkaz otvorený, automaticky sa spojí s vašou platobnou bránou, čo umožní dokončiť transakciu elektronicky. Operátor môže byť počas zadávania platby
na hovore a byť v reálnom čase informovaný o vykonanej platbe, alebo je to možné riešiť offline bez operátora.

Zažite riešenie, ktoré zmení vaše podnikanie k lepšiemu.

Vyskúšajte sami, ako vám Daktela môže pomôcť. Zadarmo.

S radom technológií navrhnutých pre podporu platieb kartou po telefóne vám zaistíme, aby ste si zvolili to správne riešenie, ktoré vyhovuje vašim vlastným obchodným požiadavkám, aj preferenciám vašich zákazníkov, a aby ste zaistili dodržiavanie najnovších pokynov pre PCI-DSS.

Všetky tieto funkcie je možné ľahko integrovať do vášho systému.

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.