SIM hosting s podporou SMS

 

Daktela SIM hosting je unikátna služba hosťovania vašich SIM kariet v našej Multiportovej GSM bráne, ktorá je umiestnená v našom datacentre.

Cez tieto SIM karty je potom možné volať do verejnej telefónnej siete, alebo posielať SMS správy. Neplatíte žiadne hovorné, alebo poplatok
za posielanie SMS správ, ale využívate svoju tarifu a zmluvy s mobilným operátorom. Do služby SIM hosting je možné umiestniť jednu, alebo viac
SIM kariet a celú službu môžete jednoduchým spôsobom prepojiť s ďalšími službami ako napríklad virtuálnou ústredňou, alebo kontaktným centrom. Hosťovanie umožňujeme v našich datacentrách v SR a ČR.

PRÍKLADY POUŽITIA

Využitie vlastných mobilných taríf

Neplatíte nám žiadne hovorné ani SMS, ale využívate tarifu na SIM karte vášho mobilného operátora.

Možnosť skupinového hostingu

Môžete u nás hosťovať aj viac SIM kariet naraz a nastaviť pravidlá, ako sa cez ne bude volať, alebo posielať SMS.

Podpora doručeniek

SMS doručenky sú podporované a môžete ich mať defaultne zapnuté, alebo si vyžiadať doručenku s odoslanou SMS správou.

Integrácia s ústredňou

Služba SIM hosting je plne integrovaná do ústredne a kontaktného centra. Môžete volať, písať SMS a všetko je zaznamenané do kontaktnej histórie.

Interval a rýchlosť odosielania SMS

Služba podporuje nastavenie časových intervalov a rýchlosť
pre odosielanie. Umožňuje tak automatické riadenie, ktoré nemusíte riešiť v aplikácii.

SMS API a Webhooky

Pre príjem a odosielanie SMS správ môžete používať aj API rozhranie, vrátane možnosti nastavenia Webhooku pre príjem, odosielanie
a doručenky.

Naštartujte rast so spoločnosťou Daktela

Kontaktujte nás a dozviete sa viac o tom, ako vám môže Daktela pomôcť.

MOŽNOSTI VYUŽITIA

 • SMS Chat v kontaktnom centre, kedy so zákazníkom komunikujete
  vo viacerých súvisiacich SMS správach.
 • V callcentrách pre zasielanie informačných SMS.
 • V e-shopoch a obchodoch pre odosielanie informačných SMS správ
  o stave objednávok.
 • Pre vývojárov aplikácií, ktorí potrebujú jednoduché SMS REST API
  pre integráciu do svojich aplikácií.
 • Ako možnosť konfigurácie SIP trunku a pripojenie hosťovaných SIM kariet k vašej existujúcej ústredni.
 • Pre potrebu hosťovania SIM karty ako v SR tak v ČR.
SIM hosting SK

*) Pre veľké objemy volaní je možné dohodnúť individuálne ceny.
*) Ceny sú uvedené v € bez DPH.