Daktela SMS Connect

 

Daktela SMS Connect je služba umožňujúca posielanie a príjem SMS správ ako na Slovensko, tak aj do zahraničia.

Daktela SMS Connect je implementovaná cez priame prepojenie k miestnym aj zahraničným mobilným operátorom a tým je zaistená vysoká priepustnosť a spoľahlivosť. Služba je vhodná pre jednorazové aj hromadné rozosielanie SMS správ.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Vysoká priepustnosť

Daktela SMS Connect umožňuje odosielať až 10 SMS správ za sekundu
a je vhodná aj pre hromadné marketingové SMS kampane.

Nastavenie odosielateľa SMS

Daktela SMS Connect umožňuje nastaviť vlastnú identifikáciu SMS správ vlastným shortcode o dĺžke až 11 znakov.

Integrácia s kontaktným centrom

Daktela SMS Connect je plne zaintegrovaná do Daktely a SMS správy sú automaticky zaznamenané do kontaktnej histórie.

API a Webhooky

Daktela SMS Connect môžete používať aj cez HTTP REST API rozhranie
a podporuje nastavenie Webhookov pre príjem, odosielanie a doručenku.

Interval a rýchlosť odosielania

Daktela SMS Connect podporuje nastavenie časových intervalov, rýchlosť pre odosielanie a umožňuje tak automatické riadenie, ktoré nemusíte riešiť v aplikácií.

Globálna podpora doručeniek

SMS doručenky sú podporované pre všetky destinácie a môžete je mať defaultne zapnuté, alebo si vyžiadať doručenku s odoslanou SMS správou.

Vyskúšajte riešenie, ktoré zmení vaše podnikanie k lepšiemu.

Kontaktujte nás a dozviete sa viac o tom, ako vám môže Daktela pomôcť.

MOŽNOSTI VYUŽITIA

 • SMS Chat v kontaktnom centre, kedy so zákazníkom komunikujete cez niekoľko SMS správ.
 • V kontaktnom centre pre zasielanie informačných SMS, alebo marketingových hromadných SMS správ.
 • Pre vývojárov globálnych aplikácií, ktorý potrebujú zasielať SMS správy po celom svete.
 • V e-shopoch a obchodoch pre odosielanie informačných SMS správ
  o stave objednávok.
 • Pre vývojárov aplikácií, ktorí potrebujú jednoduché SMS REST API
  pre integráciu do svojich aplikácií.
 • V štátnej správe, mestách a obciach, alebo školách pre odosielanie hromadných SMS správ.
 • V špedícií a logistike pre odosielanie informačných SMS správ o stave zásielky.
Varianta3-SK

*) Pre veľké objemy volaní je možné dohodnúť individuálne ceny.
*) Ceny sú uvedené v € bez DPH.