Používame vlastný framework

Vzhľadom na výkonnostné nároky, ktoré sú na naše aplikácie kladené, vyvíjame a používame vlastný PHP framework. Vďaka tomu sme schopní riadiť a optimalizovať jednotlivé procedúry
a algoritmy aplikácie na najnižšej možnej úrovni (bez toho, aby sme začali písať vlastný programovací jazyk). Vyvíjaná aplikácia má s naším frameworkom úzku väzbu, takže pre každý užívateľský scenár sme schopní ísť až do najväčšieho detailu a prípadný problém odhaliť
a okamžite opraviť.

PRVKY
PRVKY

Používame tiež MVC frameworky

Pre aplikácie postavené nad naším core produktom Daktela V6 používame moderný a overený MVC framework CakePHP 4, ktorý je podobný Laravelu, Symfony alebo Nette. Vďaka tomu využívame všetky hotové možnosti, ktoré nám tento aktívny projekt ponúka, ale taktiež sa u nás vývojári rýchlo zaučujú, a to najmä vďaka komplexnej a pekne napísanej dokumentácii.

Implementujeme moderné technológie

Daktelu V6 sme kedysi písali v AngularJS, dnes už prechádzame na React. Pre aplikácie nášho ekosystému používame React hneď, hlavne vďaka tomu, že ich staviame prakticky na zelenej lúke. Napríklad ak ste niekedy použili naše sebatrasovanie počas pandémie COVID-19, mohli ste sa s naším React kódom stretnúť. Mobilnú a desktop appku píšeme v najnovšom Flutteri pomocou jazyka Dart.

PRVKY
jsme-otevreni

Sme otvorení

Daktela aplikácia je od začiatku navrhnutá tak, aby bola ľahko integrovateľná. Akákoľvek naša inštalácia má zverejnené REST API. Na našom GitHub profile zároveň postupne publikujeme knižnice do balíčkovacích systémov jednotlivých jazykov, aby bol vývoj integrácií ešte jednoduchší. Jednoduchá integrovateľnosť je základ všetkých našich riešení.

Sme špecialisti na Asterisk

Projekt Asterisk je srdcom hlasovej časti našich aplikácií. Máme v tíme odborníkov, ktorí mu veľmi dobre rozumejú, rovnako ako celej problematike VoIP. Veľkú časť hlasovej funkcionality sme si napísali a zdokonalili sami na základe našich skúseností. Vďaka tomuto všetkému prevádzkujeme pre našich zákazníkov kompletnú hlasovú infraštruktúru cez niekoľko medzinárodných telco trhov.

PRVKY
PRVKY

Optimalizujeme systémové služby
na maximum

Prevádzka vysokokapacitných kontaktných centier vyžaduje maximálnu efektivitu využitia jednotlivých systémových služieb. Kladieme na ne nároky, ktoré testujú ich konfiguráciu
s ohľadom na behové prostredie až na maximálne hranice. Intenzívne sa venujeme optimalizácii indexov a štruktúry databázového prostredia.

Prinášame nové architektonické riešenia

Kdekoľvek je potrebné vymyslieť novú architektúru služby alebo implementovať nové moderné technológie, zapájame sa a riešenie privádzame k životu, až po produkčné nasadenie. Väčšinu činností a opakujúcich sa procesov sa snažíme automatizovať, a to pri zachovaní vhodnej
a koncepčnej architektúry riešení.

bulb-1017x1024