Kako vzpostaviti aktivni klicni center?

Samo s sistemom Daktela!

web-10

Dejavnosti klicnega centra je mogoče razdeliti v dve glavni skupini:

 1. Klicni operaterji aktivno naslovijo stranke z določeno ponudbo (odhodni klici)
 2. Stranke same pokličejo klicni center z zahtevo ali poizvedbo.

Če upravljate aktivni klicni center in ga želite imeti kar najbolj pod nadzorom, poznati dejavnosti posameznih klicnih operaterjev in spremljati izpolnjevanje posameznih zahtev svojih strank, potem je modularni sistem Daktela resnično prava izbira.

Modul za kampanje sistema Daktela omogoča enostavno uvažanje telefonskih številk, vključno z jasno spletno konfiguracijo klicnega scenarija, ki je prikazan klicnim operaterjem. Poleg tega se trenutno stanje in uspešnost kampanj (vključno z delom klicnih operaterjev) beleži in prikaže v realnem času v obliki pregledne statistike in poročil.

Učinkovitost vašega klicnega centra se bo s sistemom Daktela bistveno povečala!

Vaši klicni operaterji bodo lahko klicali stranke z enim klikom in jim ni treba vtipkati celotne telefonske številke. Prav tako lahko izvajajo več kampanj hkrati, saj imajo klicni scenarij za posamezno številko prikazan na zaslonu, podatke, pridobljene od stika, pa je mogoče beležiti neposredno v dinamične obrazce.

Sistem Daktela vam omogoča, da nastavite tri načine klicanja:

Ročno klicanje

Ta način klicanja omogoča klicnim operaterjem, da ročno vzpostavijo klic s pritiskom na gumb. Klicni operater pred klicem vidi obrazec z informacijami in lahko nato izvede klic neposredno z obrazca. Po pogovoru nato običajno ročno izbere stanje klica in zapre obrazec.

Asset-127
Asset-53

Progresivno klicanje

Sistem Daktela pri progresivnem klicanju naloži obrazec, za katerega ima klicni operater določen čas, da ga preuči. Nato sistem samodejno pokliče stik, s tem pa se klicni operater lahko popolnoma osredotoči na pogovor.
Če klic ni pravilno vzpostavljen, sistem Daktela samodejno zapre obrazec in naloži naslednji obrazec za klic. Če sistem pokliče stranko, ima klicni operater možnost, da izpolni in zapre obrazec.

Vodena izbira klicev

Sistem Daktela v primeru vodene izbire klicev samodejno posreduje klice stikov in nato razporedi vzpostavljene klice prostim klicnim operaterjem. Sistem Daktela v realnem času izračuna hitrost in število opravljenih klicev na podlagi nekaterih parametrov – npr. št. potencialnih klicev na kampanjo ali število prostih klicnih operaterjev v kampanji.

Asset-52

Kako je s klici brez prisotnosti klicnega operaterja?

Asset-100

Sistem Daktela prav tako omogoča klice brez klicnega operaterja oziroma robotske klice, pri katerih lahko upravljate izvajanje določene kampanje brez klicnih operaterjev v klicnem centru. To je posebna odhodna klicna kampanja, kjer sistem Daktela samodejno kliče v skladu
z določenimi pravili. Robotske klice se spremlja, tako da lahko na primer poslušate odgovore strank ali jih shranite in s tem izpolnite zakonsko obveznost o obveščanju stranke.

Najpogosteje je za robotske klice opredeljeno enkratno stalno sporočilo ali dinamično sporočilo, s storitvijo pretvarjanja besedila v govor pa lahko stranko natančno seznanite z vsem potrebnim.

Enkratno stalno sporočilo je na primer lahko »Imate zapadli neplačani račun, prosimo, da ga poravnate v najkrajšem možnem času. Najlepša hvala.«

Dinamično sporočilo bi nato dodalo posebne podatke/podatke za vaš notranji sistem in bi se lahko na primer glasilo: »Vaš račun v znesku XXX je zapadel v plačilo. Prosimo, poravnajte znesek v najkrajšem možnem času. Najlepša hvala.«

Preglednost nad delom klicnih operaterjev v klicnem centru…

Daktela Reporting ima orodja za poročanje v realnem času, ki so zasnovana za upravljanje operacij kontaktnih centrov in velikega števila poročil, ki prikazujejo preteklo statistiko.

Aplikacija »Daktela Wallboard« je prav tako zelo praktična za pregleden prikaz trenutnega stanja klicnega centra na zaslonih LCD ali v brskalniku. Aplikacijo Wallboard lahko natančno sestavi vodja skupine in pri tem uporabi predhodno pripravljene gradnike.

Sistem prav tako omogoča hiter in enostaven izvoz vseh preteklih statističnih podatkov v obliko CSV ali Microsoft Excel v skladu z izbranimi filtri, s tem pa lahko nadaljujete proces na primer
v orodju PivotTables.

Druge prednosti upravljanja aktivnega klicnega centra v sistemu Daktela:

 • Enostavna nastavitev nadomeščanja klicnega operaterja. Aktivni klicni centri imajo običajno večjo fluktuacijo klicnih operaterjev, zato je zelo pomembna možnost zamenjave evidence glede na trenutne potrebne klicanja, ročnega ali samodejnega.
 • Enostavno sestavljeni obrazci, vključno z dinamičnimi. Vsaka kampanja ima lahko svojo lastno obliko. Pisanje dokumentov ali opomb
  v prenosne računalnike je tako preteklost, vse se namreč evidentira neposredno v sistem Daktela.
 • Možnost sočasnega izvajanja več klicnih kampanj. Izvajati je mogoče več različnih vrst kampanj sočasno, naslavljanje strank pa je mogoče razdeliti, na primer glede na regije, vrsto stranke.
 • Uporaba spremljanja klica klicnega operaterja Gre za idealno rešitev za usposabljanje novega klicnega operaterja, kjer nadzornik nastavi možnost poslušanja in ob vsakem klicu operaterja sliši pogovor v slušalkah, tudi na daljavo.

* Upravljanje aktivnega klicnega centra prihrani čas, ki je potreben za izvajanje celotne klicne kampanje, obenem pa prinaša več prednosti za klicne operaterje, saj so lahko tako uspešnejši in bolj storilni v enakem obdobju.

Najpogostejša področja uporabe:

 • Finančne storitve – nove priložnosti, zapadli računi
 • Neto rezultat promocije – trženjska anketa
  o zadovoljstvu strank
 • Dogovarjanje za sestanke –
  za poslovneže
 • Prodaja novih storitev/izdelkov