Klicalnik (Dialler) za klicni center

Celostna rešitev za odhodne klice

Odhodna kampanja je modul oz. nabor orodij, ki omogoča neposredno aktivno kontaktiranje strank. Pri vsaki kampanji lahko nastavite vsaj 3 možne načine klicanja: ročni način (Manual), pregled (Preview) ali napovedni (Predictive). Kampanjski modul omogoča uvoz poljubnega seznama telefonskih številk. Dodate lahko tudi klicne skripte, če agenti potrebujejo pomoč pri dialogu s stranko. Informacije v realnem času in poročila o zgodovini klicev prikazujejo status agentov in njihovo uspešnost.

OSNOVNE LASTNOSTI

Ustvarite skripte za agente v nekaj minutah

Daktela uporablja sistem povleci in spusti za ustvarjanje klicnih skript za odhodne klicne kampanje. Ustvarite si lahko lastne elemente skripte, npr. radijske gumbe ipd., ter tak element povlečete na želeno mesto v skripti.

Opcije klicanja

Izberete lahko drugačen med tremi poglavitnimi načini (metodami) klicanja za vsako kampanjo posebej. To je so (1) predogled oz ročni (Manual), (2) Napredni (Progressive) ali (3) Napovedni (Predictive). Način lahko spremenite tudi med trajanjem kampanje, če se pojavi potreba po večji učinkovitosti.

Uvoz in izvoz

Uvoz in izvoz od podatkov o kampanji je na voljo preko XLS, CSV ali API. Z uporabo različnih filtrov, je možno izvoziti celotne klicne skripte oz zgolj posamezne dele. Daktela bo tudi našla morebitne dvojnike pri uvozu podatkov.

Paketni prenos posnetkov klicev

Z uporabo vnaprej določenih filtrov lahko prenesete posnetke izbranih odhodnih klicev. Vsi prenosi posnetkov se izvajajo preko spletnega vmesnika neposredno v ZIP datoteko ali pa preko FTP povezave.

Zgodovina sprememb – posnetki stanja (Snapshot)

Vse aktivnosti, ki so zaključene znotraj posamezne kampanje se beležijo. To vam omogoča pripravo zgodovinskega pregleda uspešnosti posamezne kampanje. Ti zapisi vključujejo informacije o tem, kdo je uvozil listo, čas ko je bila določena telefonska številka klicana ali spremenjena itd. Sistem vam omogoča, da lahko pridobite tudi posnetek trenutnega stanja v vsakem trenutku.

Spremljanje in pregled klicev (Monitoring)

Nadzorniki v klicnem centru lahko spremljajo posamezne klice v živo. Posnetke klicev lahko pregledujejo tudi pozneje za namen zagotavljanja ustrezne kakovosti dialogov. Posnetke lahko predvajate neposredno na spletnem vmesniku.

Zagon rasti z družbo Daktele

Kontaktirajte nas in izvedite več o tem, kako vam lahko Daktela pomaga.

NAČINI KLICANJA

Način klicanja: Predogled (Preview)

Predogled (Preview) način klicanje dopušča agentom možnost, da sprožijo začetek klica ročno. Najprej si ogledajo podatke (o stranki), ki so jim na voljo in ko so pripravljeni sprožijo klic s klikom na klicni gumb. Po končanem klicu agent vnese ustrezen izid klica in zapre strankin obrazec (stik).

Način klicanja: Napredno (Progressive)

Pri progresivnem načinu klicanja, bo sistem Daktela agentu na vpogled prikazal strankin stik zgolj za (vnaprej) določen čas. Po koncu tega obdobja bo sistem avtomatično izvedel klic. V primeru, da se stranka ne javi bo sistem sam zaključil in kvalificiral klic, ter odprl naslednji stik. Če je bil klic uspešen, agent normalno zaključi klic, in za tem mu sistem ponudi naslednjo stranko.

Način klicanja: Napovedno (Predictive)

  • Z našim programskim paketom za napovedni (Predictive) način klicanja lahko dosežete visoko število vzpostavljenih kontaktov s strankami. Ta način klicanja pomaga pri tem, da je agentov čas najbolje izkoriščen in posledično stroškovno učinkovit. Sistem je nastavljen na način, da vnaprej kliče iz določenega seznama telefonskih številk. Pri tem izloči vse neproduktivne klice da zagotovi, da se povežeta zgolj čakajoči agent in določena stranka.ní kontaktu.

Robocaller

Daktela omogoča avtomatsko izvajanje klicev, ki ne zahteva sodelovanja agenta. To je posebna kampanja za odhodne klice, ki samodejno izvaja klice na predpripravljen nabor številk po kriterijih, ki ste jih določili in predhodno nastavili.
Ko se RoboCaller poveže s stranko imate velik nabor možnosti: lahko predvajate posneto personalizirano sporočilo z namenom, da stranko nekaj obvestite ali da jo pozovete, k izpolnitvi ankete; lahko odhodni klic spremenite v vhodnega, če se stranka s tem strinja. Glede na to, da agent v tako kampanjo ni vključen, lahko taka kampanja poteka 24/7.

NAPREDNE FUNKCIJE

Integracija z zunanjimi sistemi – CRM, BI

Naša odprta API arhitektura omogoča enostavno integracijo z zunanjimi sistemi. Lahko združimo podatke o aktivnostih iz Daktele s podatki iz drugih sistemov, kar nam potem omogoča pripravo poročil po meri znotraj Daktelinega sistema. Številne stranke se odločajo tudi za prenos teh podatkov v njihov lastni poslovno informacijski sistem za nadaljno obdelavo. Zgolj en primer je uporaba že pripravljenega vtiča za prenos v Keboola Connection.

Baze telefonskih številk v kampanjah

Upravljanje in administracija telefonskih številk v kampanjah je enostavna. V vsaki kampanji lahko dodate drugačno bazo telefonskih številk, kar vam omogoča, da številke v različne baze znotraj iste kampanje. Te kampanjske podatkovne baze lahko potem začasno ustavite ali ponovno aktivirate. Število aktivnih baz znotraj ene kampanje je lahko poljubno, enako velja tudi za število začasno ustavljenih baz. Slednje lahko poljubno ponovno aktivirate, ko ocenjujete, da je razmerje odgovorov prenizko in želite izboljšati učinkovitost.

Statistika uspešnosti v realnem času

Daktela zagotavlja širok nabor poročil za učinkovito spremljanje vseh aktivnosti, ki so običajne v pomoč uporabnikom. Le-ta so na voljo v realnem času in se lahko prikazujejo na temu namenjenih ploščah ali LCD zaslonih, vsem na očeh. Pogled si lahko ponastavite in prilagodite svojim delovnim procesom. Poročilo o zgodovini kampanj vam omogočajo pregled pomembnih informacij kot npr. uspešnost agentov, pregled trendov v posameznih časovnih obdobjih, število naročil ipd.

Dohodni telefonski klici

Nastavitev vseh dohodnih telefonskih številke, tako geografskih , ne-geografskih ali mednarodnih številk.

Časovni pogoji

Nastavitev drugačnega obnašanja sistema v delovnem času ali izven delovnih ur.

Pozdravna sporočila

Predvajate lahko lastna sporočila dobrodošlice ali pa lahko posnamemo vašim potrebam prilagojena sporočila.

Glasovni IVR

Možnosti predvajanja IVR (Interaktivnega glasovnega odziva), stranka izbere enega.

Dohodne čakalne vrste

Prenos klica na pravo vhodno čakalno vrsto, predvajanje glasbe v ozadju in redna obvestila.