Avtomatiziran sistem storitev za stranke

Daktelin Robocaller je aplikacija za avtomatsko izvajanje klicev, ki ne zahteva sodelovanja agenta.

Asset-52

To je posebna kampanja za odhodne klice, ki samodejno izvaja klice na predpripravljen nabor številk po kriterijih, ki ste jih določili in predhodno nastavili.

Ker aplikacija ne potrebuje človekovega angažmaja, lahko nastavimo, da deluje 24/7 v kolikor je to potrebno ali zahtevano.

OSNOVNE LASTNOSTI

Široka uporabnost

Robocaller je uporaben za zelo različne namene: lahko nastavite razvejana IVR drevesne strukture z različnimi anketnimi vprašalniki; lahko predvajate personalizirana glasovna sporočila ali omogočite možnost preusmeritve klica na običajnega agenta za nadaljnjo pomoč.

Število poskusov in zamikov

Robocaller dovoljuje spremembo konfiguracije za vsako kampanjo posebej. Med možnostmi so tako nastavitve največjega števila poskusov, zamiki med posameznimi ponovitvami klicev ali druge časovne spremenljivke.

Statistike in poročanje

Kot pri vseh ostalih odhodnih načinih klicanja, Daktelin Robocaller omogoča natančna poročila o aktivnostih klicanja. Običajna poročila vključujejo razmerje odgovorjenih klicev, število klicev na časovno enoto, dolžino klicev ipd.

Snemanje klica

Kot del konfiguracije vsake kampanje je pri Robocaller-ju na voljo tudi možnost snemanja pogovorov. To pomeni, da lahko npr. posnamete (in poslušate) komentarje klicanih strank ali pa poslušate odgovore na posamezna vprašanja iz ankete.

Časovni pogoji

Daktela Robocaller omogoča, da nastavite časovne okvirje. Določite lahko namreč čas, ko naj bo sistem aktiven in izvaja klice in kdaj naj s klicanjem preneha. Časovne omejitve se nastavijo lahko za vsako kampanjo posebej.

Največje število hkratnih klicev

Znotraj kampanje lahko nastavite hitrost klicanja Daktelinega Robocaller-ja. Z dvigom števila hkratnih klicev lahko občutno povečate število poklicanih strank in kontaktno stopnjo.

Rešitev, ki bo spremenila vaše poslovanje na bolje.

Naj se vaša rast začne z rešitvijo Daktela.

NAPREDNE FUNKCIJE

Programski vmesnik API

Robocaller vključuje vmesnik API, ki vključuje tudi povezavo aplikacije z drugimi viri podatkov in bazami. To omogoča avtomatičen uvoz stikov iz drugih baz, ki naj bi jih sistem poklical ali pa da avtomatično izvozi stike po koncu kampanje vključno z njihovim statusom. Poleg telefonske številke je možno uvoziti tudi ostale meta-podatke, ki jih lahko s pridom uporabimo pri klicanju kot npr.: datum zapadlosti ali višina dolga, če je naša dejavnost izterjava dolga. Z rabo besedilo-v-govor (text-to-speech) tehnologije je možno kombinirati tudi glasovna opozorila z dinamično uvoženimi meta-podatki, kar je vse vključeno v Dakteli.

robotické hovory api

Praktični primeri uporabe
Daktelinega Robocaller-ja

  • avtomatizirana izterjava dolga – primer prikaza zneska dolga in roka plačila
  • ankete javnega mnenja
  • avtomatizirane ankete zadovoljstva strank
  • marketinške kampanje