Wallboard – Informacije in statistika v realnem času

LCD Wallboard je spletna aplikacija, ki zagotavlja prikaz stanja v kontaktnem centru v realnem času.

Wallboard je aplikacija, ki je sicer optimizirana za LCD zaslone, vendar se jo lahko uporablja na vseh vrstah računalniških zaslonov. Večina strank Wallboard uporablja na posebej za-to namenjenih LCD zaslonih, ki so vsem na očeh. Na Wallboardu se običajno prikazujejo ključni kazalniki uspešnosti klicnega centra kot so, SLA za časovne vrste, klicni kazalniki, statusi klicev, trenutni statusi agentov, število čakajočih klicev ali pa status zahtevkov na aplikaciji Helpdesk (sistem za pomoč uporabnikom). Vsak Wallboard je sestavljen iz različnih predhodno nastavljenih pripomočkov )widgets) in vodje ali nadzorniki lahko enostavno spreminjajo, zamenjajo ali dopolnijo posamezne poglede.

OSNOVNE LASTNOSTI

Pripomočki (Widgets) so osnova

Daktelin Wallboard ponuja veliko vnaprej določenih statističnih pripomočkov, ki se jih lahko uporabi za sestavo stranki prilagojenega pogleda. Statistični pripomočki so na voljo za vse komunikacijske kanale.

Na vseh napravah

Wallboard se lahko uporablja na skoraj vseh napravah, ki podpirajo spletni brskalnik naj si bo to LCD zasloni, projektorji ali celo zgolj računalniški monitorji.

Konfiguriranje ključnih kazalnikov (KPI)

Wallboard-a omogoča, da si sami ustvarite pripomočke, na katerih lahko določite vrednosti ključnih kazalnikov (KPI – Key Performance Indicators). Na ta način lahko merite in primerjate dosežene vrednosti z vašimi ciljnimi vrednostmi ter poudarite odmik od teh vrednosti z različnimi barvami (npr. zeleno za želeni odmik, z rdečo pa nezaželenega).

Časovni okvir pripomočka

Za vsak pripomoček lahko določite tudi časovni okvir v katerem se spremlja in na tej osnovi se prikazujejo tudi vse statistike. Primer: uspešnost kontaktnega centra v zadnji uri.

Informacije v realnem času

Daktelina platforma izračuna vse podatke in statistike v realnem času, enako velja tudi za Wallboard, ki skladno s tem prikazuje informacije na zaslonu v realnem času brez časovnih zamikov.

Vrtljivo besedilo

Wallboard vam omogoča, da na zaslonu periodično spreminjate (vrtite, rotirate) prikazano besedilo glede na vaše potrebe. Primer rabe: opozorila ali svarila agentom.

Rešitev, ki bo spremenila vaše poslovanje na bolje.

Pišite nam, če želite izvedeti več o tem, kako vam Daktela lahko pomaga.