Izdelek

 

V okviru postopka izdelave izdelka zbiramo vse povratne informacije o funkcionalnostih naših izdelkov.

daktela-image2

Prisluhnemo povratnim informacijam

V okviru postopka izdelave izdelka zbiramo vse povratne informacije o funkcionalnostih naših izdelkov in jih beležimo v sodobnem orodju za upravljanje izdelkov – ProductBoard.Za vsak tak zapis natančno zapišemo, za katero stranko je šlo in kakšen je bil želeni poslovni primer. Vse te informacije so nato vključene v načrtovane funkcionalnosti, tako da imajo vodja izdelka, razvijalci in vsi, ki so vključeni v funkcionalnost, dostop do vseh pridobljenih informacij.

Načrtujemo strateško

Vsako različico, ki jo pošljemo v razvoj, načrtujemo tako, da bo smiselna čim večjemu številu naših strank in da bo odražala prihodnji razvoj na področju klicnih centrov. 
Vse funkcionalne specifikacije zabeležimo na ProductBoard in jih vključimo v vsako različico.
Pri izbiri funkcionalnosti upoštevamo tudi stalno izboljševanje posameznih modulov aplikacije.

strategy
code2

Preizkušamo vsako različico

Vsako različico, ki jo naši razvojni oddelki pripravijo za stranke, testiramo z avtomatiziranimi testi in ročno preverjamo kakovost novih ali spremenjenih funkcionalnosti, da zagotovimo najbolj funkcionalen izdelek.