9.4.2021

Kako deluje aplikacija Robocaller v sodobnem kontaktnem centru?

Jak funguje robocaller v modernim kontakt centru

Uspešnost nekaterih kampanj je odvisna od hitrosti in zanesljivosti posredovanja informacij. Pogosto je treba več tisoč ljudem kar najhitreje posredovati zelo kratko sporočilo. V tem primeru vam ne bo pomagalo tudi večje število klicnih operaterjev v kontaktnem centru in edina rešitev je aplikacija Robocaller oziroma funkcija avtomatskega robotskega klicanja stikov.

Prednost pri tem je, da lahko sami nastavite število licenc, ki jih potrebujete glede na število stikov, ki jih želite poklicati. Nadgradljivost sistema Daktela vam bo zagotovila največjo učinkovitost kampanje, obenem pa je vsaka aplikacija Robocaller produktivnejša od najizkušenejšega klicnega operaterja.

In seveda, Robocaller ponuja še več. Če na primer ne vzpostavi stika s stranko, je nastavljen samodejni postopek, ki določa, ali se klic ponovi po določenem času ali pa se informacije pošlje prek sporočila SMS ali e-pošte. Prav tako je pomembno, da se celoten klic snema, s tem pa sistem Daktela shrani zvočni posnetek kot dokaz v primeru poznejših pritožb stranke.

Oglejte si tri najpogostejše vrste kampanj, ki jih lahko upravlja aplikacija Robocaller.

1. Kratke novice – finančne institucije

Banke ali druge finančne institucije lahko na primer v postopku izterjave prek zanesljive aplikacije Robocaller obvestijo posojilojemalce o zapadlosti posojila in znesku dolga. Aplikacija Robocaller družbe Daktela pokliče vnesene stike in predvaja izbrano sporočilo, s funkcijo »Tex to Speech« (pretvarjanje besedila v govor) pa lahko sporoči znesek dolga. Nato prek tehnologije Call Steering razvrsti stranko v ustrezno čakalno vrsto klicnega centra ali pa ji posreduje podatke o plačilu prek sporočila SMS ali e-pošte.

2. Izredna obvestila – telefonski operaterji, distributerji plina

V nekaterih primerih morajo podjetja svojim strankam posredovati pomembna obvestila, v katerih je jasno opredeljeno, da se strinjajo z vsebino sporočila. Sporočilo SMS ali e-pošta ni primerna za to obliko komunikacije, saj lahko v tem primeru stranke berejo sporočilo dlje časa. Na primer, mobilni operater želi svoje stranke obvestiti o krajšem obdobju izpada internetne povezave na določeni lokaciji; v tem primeru je aplikacija Robocaller najprimernejša za posredovanje posnetega sporočila o izpadu/odpravljanju težav vsem osebam na zadevnem območju v skladu s podatkovno zbirko. Na podoben način lahko distributer plina stranke hitro obvesti o morebitni nesreči na določenem območju ali v mestnem okrožju.

Za lažjo predstavo, ena aplikacija Robocaller (1 licenca) lahko opravi med 9 do 12 tisoč klicev na mesec, odvisno od dolžine klica. Klicni operater kontaktnega centra težko doseže takšno število.

3. Merjene stopnje zadovoljstva – zavarovalnice, telefonski operaterji

Danes lahko na primer zaposleni pri zavarovalnici tudi sklene ali prilagodi zavarovalno pogodbo prek telefona. Nato zavarovalnica pokliče stranko, da ugotovi, kako je bila zadovoljna s pojasnilom nove zavarovalne police in jo prosi za splošno oceno komunikacije. Aplikacija Robocaller pa je odlična za merjenje stopnje zadovoljstva, saj prosi stranko, da poda svojo oceno, npr. od 1 do 10, nato pa zabeleži rezultat v podatkovno zbirko. Različne tržne raziskave, ki jih izvajajo predvsem finančne institucije, zavarovalnice in tudi telefonski operaterji in distributerji energije, se prav tako izvajajo na podoben način.

Obstaja več vrst vprašalnikov in raziskav zadovoljstva strank, npr. tako imenovani neto rezultat promocije (NPS), kjer se stopnja zadovoljstva preverja posredno, saj je glavno vprašanje, ali bi stranka priporočala izdelek/blagovno znamko itd. svojim prijateljem. Ta način postavljanja vprašanj je mogoče nastaviti tudi prek samodejnega robotskega klicanja stikov.