Rešitev klicnega centra za sledenje stikov za obvladovanje izbruha pandemije (COVID-19)

Številne države, ki jih je močno prizadela epidemija koronavirusa, so uvedle stroge varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, vendar pa ti prinašajo zelo visoke stroške in so škodljivi za gospodarstvo. V nekaterih državah je lahko dolgotrajnejše zapiranje gospodarstva še hujša težava kot sam virus. Gospodarstva Singapurja, Hong Konga in Južne Koreje so bila manj prizadeta, saj jim je uspelo nadzorovati epidemijo z množičnim testiranjem in sledenjem stikov. V teh državah hitro prepoznajo in izolirajo primere okužb in v karanteno pošljejo tvegane stike, pri tem pa gospodarstvo omejujejo z lažjimi ukrepi.

modell

Platforma kontaktnega centra Daktela je idealno orodje za množično sledenje stikov, kot sta to dokazali češka vlada in vojska. Obe uporabljata platformo kot osrednji element projekta pametne karantene za boj proti pandemiji SARS-CoV-2.

IDEALNA IZBIRA ZA SLEDENJE STIKOV

Večstopenjske kampanje s potekom dela

Naše večstopenjske kampanje so odlične za upravljanje spremljanja stikov. Sistem Daktela omogoča hitro izvedbo vseh postopkov sledenja znotraj različnih kampanj. Uporaba klicnih scenarijev s funkcijo »povleci in spusti« podpira to potrebo po spremembi upravljanja.

Priključitev pametnih aplikacij

Številne države uporabljajo aplikacije za sledenje stikov za pametne telefone, ki temeljijo na standardni tehnologiji Bluetooth. Sistem Daktela lahko poveže podatke iz teh aplikacij v sam proces sledenja in samodejno oblikuje sezname posameznikov s potencialnim tveganjem za izpostavljenost okužbi.

Opolnomočenje operaterjev s podatki

Opremite operaterje z znanjem in sposobnostmi in jim pokažite vse potrebne podatke za klice. Prikaz kart z epidemiološkimi izbruhi v realnem času vam omogoča, da sprejmete prave odločitve o tem, koga poklicati.

Poročanje v realnem času

Ker nemerljivega ne morete meriti, vam omogočamo, da merite to, kar lahko. Z našim sistemom vam zagotavljamo zmogljivo orodje za poročanje in statistiko aktivnosti v realnem času. Orodje je mogoče integrirati v druge zunanje podatkovne sisteme in tako združiti pomembne podatke v poročila v realnem času, ki so pomembna za aplikacijo sledenja stikov.

Prva platforma vmesnika API

Vemo, da je hitrost ključna in lahko rešuje življenja. Ker gre za odprt sistem z zmogljivim vmesnikom API, lahko v nekaj urah ali dneh enostavno integriramo zunanje zdravstvene sisteme in skladišča podatkov.

Enostavno uvajanje novih operaterjev

Razumemo in se zavedamo pomena poenostavitve uvajanja novih operaterjev. To so lahko prostovoljci brez izkušenj z delom v kontaktnem centru. Zasnovali smo lastno aplikacijo, ki zagotavlja njihovo operativnost v nekaj urah. Prav tako smo vzpostavili lastno akademijo za usposabljanje in uporabili znanje na podlagi Wikipedije.

PRIMER POTEKA SLEDENJA STIKOM

Zavedamo se, da se lahko postopek sledenja stikov med različnimi regijami ali državami zelo razlikuje. Enostavno in prilagodljivo upravljanje je tako pri tem ključnega pomena. Sistem Daktela temelji na prilagodljivih večstopenjskih postopkih upravljanja kampanj, ki jih je mogoče enostavno avtomatizirati ali spremeniti. Običajno se pozitiven stik razporedi v 1. kampanjo, kjer se začne sledenje tveganih stikov. Operaterji lahko potem z epidemiološkimi vprašalniki poiščejo druge morebitno tvegane stike ali pa pridobijo seznam stikov z zunanje aplikacije, kot so na primer aplikacije za sledenje stikov za pametne telefone s povezavo Bluetooth.

Naše skupine operaterjev lahko pokličejo morebitno tvegane stike, da preverijo njihovo zdravstveno stanje, jih razporedijo za testiranje in celo pošljejo v karanteno. Obstajajo tudi druge kampanje, ki samodejno kličejo osebe v karanteni in preverjajo njihovo zdravstveno stanje. Pri tem se lahko uporablja povsem avtomatiziran sistem aplikacij Voicebot z možnostjo prenosa podatkov dejanskemu operaterju ali zdravniku.

Vsaka zdravstvena postaja ali bolnišnica v državi lahko uporablja svoj sistem Daktela za pomoč pri sledenju stikov. Posamezne procese je mogoče prilagoditi, da izpolnjujejo lokalne zahteve. Če je vzpostavljen vsedržavni postopek za sledenje, lahko en sistem Daktela pri klicanju podpira na stotine ali tisoče operaterjev.

EPIDEMIOLOŠKI POGOVOR S POZITIVNO OSEBO
KLICANJE TVEGANIH STIKOV POZITIVNE OSEBE
KLICANJE ZDRAVNIKOV ZA FORMALNO ODREDITEV KARANTENE ZA TVEGANE STIKE
AVTOMATIZIRANI KLICI OSEB V KARANTENI ZA PREVERJANJE NJIHOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA
KLICANJE OSEB PO KONCU KARANTENE

DRUGI ELEMENTI PROJEKTA PAMETNE KARANTENE

Toplotne karte za analitiko

Točni podatki so ključni za vsakega epidemiologa. Sistem Daktela lahko ustvari različne toplotne karte širjenja epidemije v državi in ponudi te informacije epidemiološki službi. Epidemiologi lahko uporabijo te informacije pri telefonskem pogovoru ali za nespletno načrtovanje dejavnosti. Z zagotavljanjem informacij v zvezi s točkami izbruha epidemije in povezovanjem teh točk z lokacijo tveganih stikov, ki jih kličete, lahko ponudimo precej bolj učinkovito storitev.

Ilustrační data

Prilagojeni pogledi

Znotraj sistema lahko ustvarite prilagojene poglede na podlagi gradnikov za epidemiologe in iskalce tveganih stikov. Ta možnosti omogoča enostavno iskanje tveganih stikov in prikaz podatkov o drugih stikih na danem območju. Podatki se takoj ustvarijo iz opredeljenega postopka sledenja in jih je mogoče stalno posodabljati. Prav tako je mogoče prikazati druge karte s podatki na podlagi gradnikov in s tem stike v karanteni.

Spominske karte, sestavljene iz telekomunikacijskih podatkov lokacije

Iskalce pozitivnih oseb ali tveganih stikov lahko opremite s spominskimi kartami, ki so sestavljene iz telekomunikacijskih podatkov lokacije. Najprej mora poklicana oseba podati soglasje za uporabo podatkov zgodovine lokacije. Po podanem soglasju lahko omogočimo sledenje in ustvarimo spominsko karto, ki prikazuje zgodovino lokacije klicanega stika v določenem obdobju. Tako lahko iskalci pozitivnih oseb ali tveganih stikov natančneje sledijo stikom in skrajšajo povprečni čas obdelave klica. Če soglasje ni podano, lahko iskalec še vedno pokliče stik brez te karte in opravi običajni pogovor. To rešitev smo vzpostavili v projektu pametne karantene za Češko republiko z našimi podatki in državnimi telekomunikacijskimi partnerji. Rešitev je povsem skladna s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Ilustrační data

Integracija aplikacij za sledenje za pametne telefone

Za izboljšanje in opolnomočenje sistemov za pametno karanteno je treba nujno uporabiti splošno mobilno aplikacijo za pametno sledenje stikov. Sistem prostovoljnega sodelovanja uporablja povezavo Bluetooth za prenos randomiziranih in anonimiziranih identifikatorjev v bližnje naprave. Uporabnik se lahko nato odloči naložiti svoje podatke za zdravstvene organe, ki jih lahko potem uporabijo kontaktni centri za spremljanje, da hitro oblikujejo seznam tveganih stikov. Iskalci nato pokličejo te stike in jih v primeru potrditve zabeležijo med tvegane stike in po potrebi odredijo karanteno.

PREVERJENA REŠITEV ZA SLEDENJE STIKOV

Primer nacionalnega projekta za pametno upravljanje karanten

Češka republika

Vlada je potrdila vzpostavitev in pravilnik centralne skupine za obvladovanje pandemije COVID-19. Ta skupina bo novo svetovalno telo vlade in bo odgovorna za projekt »pametne karantene«. Vlada želi s sodobnim informacijsko-tehnološkim projektom hitreje in učinkoviteje iskati osebe, ki bi bile lahko okužene s COVID-19. Vojska Češke republike je za pomoč pri izvedbi projekta napotila 300 vojakov. Vojaško zdravstveno osebje pomaga z zdravstvenimi postajami, kjer opravlja klice za sledenje stikov s sistemom Daktela in zbira pozitivne vzorce za COVID-19 in jih prevaža v laboratorije.

MZCR_AJ

Primer lokalnega projekta

Nacionalni zdravstveni sistem Združenega kraljestva

Na lokaciji nacionalnega zdravstvenega sistema v Združenem kraljestvi smo vzpostavili našo tehnologijo kontaktnega centra v oblaku. Njihov standardni telefonski sistem je bil preobremenjen z velikim številom klicev, ki jih ni bilo mogoče ustrezno obravnavati. Že v enem tednu smo vzpostavili novo rešitev, ki je omogočala obravnavo precej večjega števila klicev in s tem izboljšala sledenje stikov na ravni lokalne zdravstvene skupine v boju proti epidemiji COVID-19 na tem območju.