Daktela Hub

 

Koristite integracije koje su vam potrebne.

 

DAKTELA HUB vam omogućava korišćenje desetina praktičnih aplikacija i programa za pomoć u razvoju vašeg biznisa
u sadašnjem, dinamičnom digitalnom svetu.

  • VERUJE NAM VIŠE OD 1200 KLIJENATA
Muziker_logo
PPL_CZ_logo
footshop logo

DAKTELA HUB omogućava integraciju sa sistemima trećih strana, poput CRM sistema (kao što su Pipedrive ili Salesforce), aplikacija za komunikaciju (kao što je SLACK),
ili alata za kontrolu zadataka (na primer, Microsoft Teams ili ClickUp).

Kompanije i organizacije mogu dodati pojedinačne Daktela module kao deo DAKTELA HUB-a i odmah koristiti dostupne specifične integracije. Upravljanje podešavanjima različitih integracija i stepenima korišćenja DAKTELA HUB-a je veoma jednostavno
i intuitivno.

Nekoliko integracija radi zahvaljujući jedinstvenom DAKTELA HUB tehnološkom okruženju, koje sadrži veliki katalog sa širokim spektrom integracija koje možete koristiti u skladu sa trenutnim potrebama vaše kompanije ili potrebama vašeg kontaktnog centra.

Platforma omogućava njenu konfiguraciju za podešavanje korišćenja informacija koje su sačuvane u DAKTELA HUB-u, mogućnost uređivanja izveštaja u skladu sa vašim potrebama,
i druge funkcije koje možete prilagoditi vašim specifičnim potrebama.

Sistem možete pronaći na: https://hub.daktela.com

Lista integracija sa Daktelom  →

Pitanja i odgovori

Korisnički nalog je potreban za pristup DAKTELA HUB-u, koji može napraviti organizator ili administrator sistema. Svaki nalog mora biti povezan sa organizacijom, a organizator upravlja njime. Koordinator radi na sistemu, a za pristup je potreban Google nalog.

Idite na Administrator -> Odeljak organizacije i pritisnite + dugme. Zatim popunite naziv organizacije i pritisnite dugme Kreiraj.

Idite na Odeljak organizacije i pritisnite + dugme. Zatim popunite e-poštu, izaberite ulogu korisnika u sistemu i pritisnite Kreiraj. Ako ste sistemski administrator, možete posetiti bilo koju organizaciju kroz odeljak
Admin -> Organizacija. Samo kliknite na naziv organizacije, a zatim ćete videti detalje organizacije i tamo možete upravljati članovima organizacije.

Nakon što je korisnik kreiran, može se prijaviti u sistem koristeći njegov Google nalog.

Integracija DAKTELA HUB-a je obavezan deo za one integracije koje moraju da komuniciraju sa vašom Daktela instancom. Idite na odeljak Daktela i pritisnite dugme +, zatim popunite URL adresu (u formatu myinstance.daktela.com) i API pristupni token.

Rešenje koje će promeniti vaše poslovanje na bolje.

Neka vaš rast počne sa Daktela rešenjem.