Robokoler
Automatizovani sistem za korisničku podršku

 

Daktela Robokoler je aplikacija za automatsko biranje brojeva koja ne zahteva uključenost agenata. Ovo je posebna odlazna kampanja koja automatski bira brojeve telefona prema tačno određenom skupu pravila koje vi kreirate.

Budući da ne zahteva direktno ljudsko učešće, može se programirati da radi neprekidno, ako je potrebno, 24 sata dnevno.

OSNOVNE FUNKCIJE

Veliki broj aplikacija

Možete postaviti različite opcije za pozivane strane unutar aplikacije Robokoler. Ove aplikacije mogu uključivati IVR stabla sa anketnim pitanjima, reprodukciju personalizovanih govornih uputa ili pružanje opcije za prenos na živog agenta radi dalje pomoći.

Broj pokušaja dostupnosti i kašnjenja

Robokoler vam omogućava da promenite konfiguracijske opcije za svaku kampanju. Pravila uključuju maksimalni broj pokušaja poziva, kašnjenje između ponovljenih pokušaja poziva ili uslovi vremena itd.

Statistika i izveštavanje

Kao i kod drugih režima odlaznih poziva, Daktela Robokoler pruža detaljne izveštaje o aktivnostima. Tipični izveštaji će obuhvatati uspešnost odgovora na pozive, broj poziva tokom vremena, trajanje poziva itd.

Snimanje poziva

Kao deo konfiguracije kampanje, možete podesiti snimanje svih odgovorenih poziva, ako je potrebno. To vam omogućava da snimite komentare korisnika i odgovore na ankete.

Uslovi vremena

Daktela Robokoler vam omogućava da postavite vremenske odrednice koje određuju kada je sistem aktivan i vrši pozive. Vremenske odrednice mogu varirati za svaku kampanju prema potrebi.

Maksimalni istovremeni pozivi

Unutar kampanje možete konfigurisati brzinu biranja Daktela Robokolera. Povećanjem maksimalnog broja istovremenih poziva možete povećati stopu uspostavljanja kontakta.

Rešenje koje će promeniti vaše poslovanje na bolje.

Neka vaš rast počne sa Daktela rešenjem.

NAPREDNE FUNKCIJE

Programski API interfejs

Robokoler ima ugrađen API interfejs koji vam omogućava da povežete aplikaciju sa drugim izvorima podataka. To može biti iskorišćeno za automatski uvoz kontakata iz vašeg informacionog sistema ili automatsko izvođenje ishoda poziva. Uz broj telefona kontakta, moguće je takođe uvesti druge metapodatke o pozivu koji se mogu koristiti prilikom biranja. Tipičan primer može biti uvoz broja telefona zajedno sa datumom dospeća plaćanja i iznosom duga. Možemo kombinovati automatske govorne upute sa drugim dinamički uvezenim metapodacima o datumu dospeća i iznosu duga ako koristimo tehnologiju pretvaranja teksta u govor unutar Daktela.

robotické hovory api

Praktični primeri upotrebe Daktela Robokolera

  • automatizovano naplaćivanje novca – na primer, prikazivanje fakturisanog iznosa ili iznosa koji treba vratiti
  • ankete javnog mnjenja
  • automatizovane ankete o zadovoljstvu korisnika
  • marketing kampanje