SMS Ćaskanje za Poslovanje

 

Dvosmerna komunikacija sa vašim korisnicima putem SMS poruka.

Prednost Daktela SMS Ćaskanja je njegova univerzalnost i podrška za sve mobilne telefone. Naše SMS Ćaskanje takođe pruža vašim korisnicima mogućnost dvosmerne komunikacije sa vama. To im omogućava da odgovore pojedinačnim agentima nakon primanja SMS poruke. Takođe možemo obezbediti kratke kodove i opciju prikaza imena vaše kompanije.

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI

Univerzalni kanal komunikacije

Daktela SMS Ćaskanje je dostupno na svim mobilnim telefonima koji mogu slati i primati obične tekstualne SMS poruke. Zbog svoje jednostavnosti, ovaj kanal komunikacije ne sme se propustiti u bilo kom kontakt centru. Sve više se prepoznaje kao novi i efikasan alat za komunikaciju sa korisnicima.

Kategorizacija SMS Ćaskanja

Koristeći naše prilagođene kodove statusa razloga, vaši agenti mogu brzo i jednostavno dodeliti ishode SMS Ćaskanja na kraju razgovora. Ti ishodi se kasnije mogu povratno prizvati radi dalje analize i izveštavanja.

Upravljanje višestrukim SMS Ćaskanjima

Daktela SMS Ćaskanje vam omogućava da upravljanje više četova istovremeno. Možete postaviti maksimalan broj istovremenih četova za svakog agenta na osnovu njihove sposobnosti. Čak možete obavljati ili primati pozive tokom rada na SMS Ćaskanjima ako je konfigurisano.

Spremno za prilagođene SMS aplikacije

Lako možete izgraditi i implementirati svoju vlastitu prilagođenu informacionu uslugu na osnovu Daktela SMS Ćaskanja. Ovo može koristiti agenti uživo i radiće na bilo kojem mobilnom telefonu bez potrebe za pristupom internetu.

Prenosi i konsultacije

Agenti SMS Ćaskanja mogu preneti čet drugom agentu ili pozvati drugog člana tima ili vođu tima u svoj SMS čet radi konsultacija.

Transkripti SMS Ćaskanja

Svi transkripti komunikacije SMS Ćaskanja se automatski čuvaju u istoriji komunikacije korisnika. Kada su na ovaj način sačuvani, možete koristiti našu pretragu teksta da biste povratili relevantne informacije unutar transkripta.

Rešenje koje će promeniti vaše poslovanje na bolje.

Neka vaš rast počne sa Daktela rešenjem.

NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI

Integracija sa SMS uslugama

Za slanje i primanje SMS poruka unutar Daktela SMS Ćaskanja možete koristiti Daktela SMS Connect sa posebnim brojem mobilnog telefona koji omogućava dvosmernu SMS komunikaciju ili možete koristiti Daktela SIM hosting sa sopstvenim SIM karticama.

Izveštavanje i statistika SMS Ćaskanja

Daktela pruža razne izveštaje u realnom vremenu o radu SMS Ćaskanja. Možete koristiti alate u realnom vremenu kao što su naša ploča u realnom vremenu ili LCD zidna tabla da biste prikazali ove informacije. Svi ovi alati mogu biti potpuno prilagođeni uz pomoć dostupnih vidžeta kako biste prikazali tačno ono što želite. Često se bira prikaz broja SMS Ćaskanja u raznim redovima, trajanja četova po redu ili performansi pojedinačnih agenata.

Integracija sa Helpdesk i CRM sistemom

Kako je naše SMS Ćaskanje integrisano sa našim CRM sistemom i helpdeskom, agent može videti kompletnu istoriju komunikacije sa korisnikom na svim kanalima na početku Ćaskanja. Agent može dodeliti SMS čet bilo kojem postojećem helpdesk tiketu ili kreirati novi. Transkript SMS Ćaskanja se zatim dodaje u istoriju komunikacije korisnika na kraju četa.