Infrastruktura – Data centar za platformu virtuelnog kontaktnog centra

 

Daktela Cloud je osmišljen da obezbedi snažnu i sigurnu platformu za operacije kontakt centra naših korisnika. Naša Cloud infrastruktura je zasnovana na nizu međusobno povezanih tehnologija, što obezbeđuje da klijenti ne moraju brinuti o svojim podacima, dostupnosti usluga ili bilo kakvim promenama
u hardverskim zahtevima.

 

Daktela Cloud je pažljivo izgrađena infrastruktura sa naglaskom na efikasnost, performanse, redundanciju, skalabilnost
i sigurnost. Infrastruktura je izgrađena na standardizovanim Dell i Supermicro hardverima koristeći otvorene protokole i softver otvorenog koda.

Data centri

Naša infrastruktura se nalazi u različitim evropskim data centrima, koji su svi sposobni
za nezavisno funkcionisanje ukoliko je potrebno. Naš primarni data centar koji podržava korisnike u Velikoj Britaniji nalazi se u DC Netwise (Netwise House, 24 Old Jamaica Road, London SE16 4AW). Ovaj centar je povezan sa još tri data centra u EU. Dva od ovih centara su smeštena u Pragu, Češka Republika (DC Nagano U nákladového nádraží 3153/8, 13000 Prague 3 i TTC DC1 Tiskařská 257/10, 108 00 Prague 10), dok je treći data centar smešten u Slovačkoj (Benestra HC Údernícka 15, 851 01 Bratislava, Údernícka-Kopčianska).


Individualni rack-ovi se nalaze u klimatizovanim halama sa visokim standardom bezbednosti, rezervnim internet povezivanjem i rezervnim napajanjem baterijama i dizel generatorima.
U svakom od ovih data centara smo obezbedili dovoljno hardverskih resursa za slučaj dugotrajnog prestanka rada jednog od data centara. Svi radovi i pristupi su unapred najavljeni našim administratorima. Ukoliko postoji mogućnost da planirani zahvat u sobi sa serverima utiče na dostupnost usluga, objavljujemo obaveštenje na našem glavnom sajtu www.daktela.com i status.daktela.com, sa sveobuhvatnim opisom intervencije.

DC Nagano
(U nákladového nádraží 3153/8, 13000 Praha 3)

TTC DC1
(Tiskařská 257/10,
108 00 Praha 10)

SWAN DC
(Údernícka 14,
851 01 Bratislava, areál Údernícka-Kopčianska)

DC Netwise
(Netwise House,
24 Old Jamaica Road,
London SE16 4AW,
Spojené království)

Mrežna infrastruktura

Naši data centri su povezani redundantnim visokokapacitivnim optičkim L2 linijama. Ova brza veza obezbeđuje dovoljan kapacitet za online migraciju virtuelnih servera između lokacija,
kao i za dnevne rezervne kopije. Naši klijenti mogu pristupiti Daktela sistemu putem redovnog internet povezivanja ili putem dedikovane privatne linije do našeg data centra, zasnovane
na MPLS tehnologiji. Topologija mreže je prikazana šematski na slici.

Infrastructure Topology - High-level - 2022

Hardver

Naši serveri su podeljeni u dve vrste:

  • Standardni 1U Dell serveri, koji su idealni za nas jer koriste moćne i visoko taktirane CPU-e
    iz Intel E3-12xx serije (3.8GHz).
  • Takođe koristimo Supermicro servere iz serije MicroBlade, koji se ističu svojom kompaktnošću i modularnošću. Trenutno imamo jedan box u svakom data centru, sa planovima za dodavanje više po potrebi. Prednost MicroBlade-a je kompaktnost, gde 6U kućište sadrži 28 blade-ova na kojima može biti smešteno do 56 odvojenih servera zajedno. Druga prednost je veoma niska potrošnja energije uz održavanje vrhunskih performansi, redundantno napajanje, redundantan switch i potpuno bežično povezivanje pojedinačnih blade-ova.

Za rezervne kopije servera koristimo dva moćna diskovna polja kapaciteta stotina TB, sastavljena isključivo od SSD diskova.

Monitoring

Svi aktivni uređaji smešteni u našem data centru, kao što su fizički serveri, pojedinačni virtuelni exchange-ovi, switchevi, rutere, UPS i GSM gateway-ovi se konstantno nadgledaju. Koristimo Zabbix monitoring sistem sa nizom naših sopstvenih unapređenja. Trenutno nadgledamo oko 1000 gostiju, od kojih redovno dobijamo 90.000 različitih vrednosti, nad kojima izvršavamo 32.000 automatskih događaja. U slučaju problema sa važnim elementima u Daktela Cloud-u, sistem automatski poziva i šalje SMS poruke odabranim administratorima. Brza rešenja
za kritične probleme omogućava naša podrška koja je dostupna 24 sata dnevno.

Takođe, našim klijentima pružamo pristup nadgledanju ako je to potrebno.

Rezervne kopije i obnova

Neprestano vršimo rezervne kopije sistema korisnika u režimu 24/7, gde svaka rezervna kopija nije starija od šest sati u odnosu na prethodnu. Rezervne kopije se naizmenično čuvaju u dva nezavisna repozitorijuma na odvojenim lokacijama, tako da čak i ako jedan data centar nije dostupan, nijedna rezervna kopija nije starija od šest sati. Zatim, arhivirane rezervne kopije
sa dugim vremenskim periodom čuvamo na kapacitetnom ZFS skladištu.

Obnova odabrane rezervne kopije obično traje manje od 10 minuta (u zavisnosti od veličine).

Scenariji su pripremljeni i redovno testirani za kritične situacije različitog tipa, od kvarova hardvera do prekida napajanja u našem data centru, što minimizira bilo kakve prekide
u sistemu.