Integracije

 

Vaši omiljeni alati, zajedno sa Daktelom.

 

Kao otvoreno rešenje, Daktela platforma nudi prethodno izgrađene alate za integraciju sa mnogim popularnim CRM,
e-shop, WFM ili back office sistemima. Nekim integracijama se lako pristupa direktno u Daktela interfejsu sa samo nekoliko klikova, dok druge nude pametnu traku sa ikonicama direktno
u aplikaciji.

Različiti pristupi

Daktela nudi 3 opšta tipa integracija. Ima mnogo opcija za izbor.

Prilagođavanje aplikacija

Screen pop  

Integracija vaših prilagođenih prikaza aplikacije u iskačućim prozorima.

Integracija vaših prilagođenih prikaza aplikacije direktno
u aktivnostima operatera
u Dakteli.

API pozivi koji omogućavaju komunikaciju između Daktela
i vašeg sistema na osnovu događaja.

Razvoj i rad sa REST API

Direktna komunikacija između vašeg sistema i Daktela.

Artboard-5-1 Java

Integracija funkcija operatera
na klijentskoj strani vaše aplikacije.

Artboard-5 php

Integracija funkcija operatera
na klijentskoj strani vaše aplikacije.

dart-ikona

Integracija pomoću našeg
REST API-ja u vašoj mobilnoj aplikaciji koristeći Flutter platformu.

Gotove integracije

CTI

Mali kontrolni panel za Daktela aktivnosti ispod sličice u vašem pregledaču.

CRM-integr

Sinhronizacija između vašeg sistema i Daktela.

Prednosti Daktela integracija

Automatska sinhronizacija podataka

Daktela automatski sinhronizuje podatke
o klijentima i prikazuje ih agentima kada prime poziv ili obave drugu digitalnu aktivnost.


Povećanje produktivnosti

Integracija omogućava da vidite potrebne informacije u pravom trenutku, bez potrebe
za dodatnim klikovima. Na osnovu toga što možete upravljati samo onim što vidite, možemo znatno povećati efikasnost operatera i ukupnu produktivnost obezbeđivanjem informacija koje su vam potrebne kada vam trebaju.


Laka podešavanja

Integracija Daktela nudi jednostavan postupak podešavanja sa mogućnošću postavljanja mapiranja polja za automatsku sinhronizaciju podataka.

Interoperabilnost sa CRM sistemima

Izuzetno je važno da kontakt centar preduzeća skladišti podatke o klijentima i interakcijama
sa klijentima na jednom mestu. S obzirom na potrebu za tim, pripremili smo gotove integracije koje su već završene sa Salesforce i Microsoft Dynamics sistemima. Ipak, možemo se povezati
i sa drugim često korišćenim, pa čak i sa prilagođenim CRM sistemima.

Više informacija možete pronaći u belešci „Integracija kontaktnog centra sa CRM-om“.

Jednostavna autentifikacija

Upravljanje pristupom može biti jedan od najtežih zadataka za svako preduzeće koje razmatra unifikaciju procesa. Da bismo to što više olakšali našim korisnicima, pripremili smo spremne autentifikacione procese zasnovane na backendu Active Directory, LDAP ili Google Apps.

Poslovna inteligencija

Shvatajući koliko je važno da naši korisnici mogu da prikažu svoje podatke na veoma specifičan način i da ih tumače na prilagođen način, omogućujemo direktni pristup alatima
za transformaciju podataka do Daktela, za dalju vizualizaciju. Svaki korisnik je stoga u mogućnosti da izgradi redovne i ad hoc izveštaje na osnovu svojih specifičnih potreba.