eDispečink

 

Povežite moderni sistem za upravljanje taksijem sa Daktela

  • Nabavka i administracija porudžbina
  • Upravljanje vozilima i vozačima
  • Izračunavanje cena porudžbina
  • Pratite vozila u realnom vremenu
  • Obaveštenje o novim porudžbinama iz aplikacija klijenata
  • Pregledi porudžbina
  • Ćaskanje sa vozačima
  • Podešavanja – postavite funkcionisanje celog sistema prema vašim željama

eDispečink je moderni sistem za upravljanje taksijem. Interfejs za dispečera je veb bazirana aplikacija koja je dostupna sa bilo kog uređaja. Dispečiranje upravlja i prati sve, prati vozila na mapi i rukuje porudžbinama. Frontend omogućava klijentima da naruče vaše usluge na moderan način bez potrebe za pozivanjem dispečiranja. Android aplikacija za vozače prati GPS poziciju vozila, omogućava ćaskanje sa dispečiranjem, prijem i obradu porudžbina.

Rešenje koje će promeniti vaše poslovanje na bolje.

Neka vaš rast počne sa Daktela rešenjem.