25.8.2020

Korisnik kontaktnog centra nasuprot korisniku iz Backoffice-a – Tipovi korisnika

Typy uživatelů a licenční politika Daktela

Iako broj korisnika dostupnih na Daktela sistemu nije ograničen, može biti važno da razlikujete korisnike kontaktnog centra od korisnika iz Backoffice-a. Obadva ova tipa korisnika uglavnom rukuju telefonskim pozivima, ali rute poziva i funkcionalnosti se razlikuju. U oba slučaja, pozivi se mogu obrađivati putem hardverskog (desktop) ili softverskog (računarskog) telefona, koji je uparen sa telefonskim brojem. Ovo može takođe uključivati i povezivanje sa određenim mobilnim telefonom. Dodavanje dodatnih ne-glasovnih kanala (npr. web čet/e-pošta) po potrebi pretvara korisnika kontaktnog centra u korisnika višekanalnog kontaktnog centra, ali osnovna licenca ostaje ista.


Korisnik iz Backoffice-a

Korisnik iz Backoffice-a se ne prijavljuje nigde, što služi da se može upariti sa pomenutim uređajima (hardver, softver, mobilni telefon) kako bi obradjivao dolazne i odlazne pozive. Takođe je moguće koristiti više uređaja po korisniku, na primer rutiranje ka hardverskom telefonu, a nakon 10 sekundi (otprilike 2 zvona) preusmeravanje na lični mobilni telefon.
Nemate nikakve online i istorijske statistike sa uređaja korisnika iz Backoffice-a, međutim, postoje zapisi poziva i snimci poziva dostupni putem sistema administratorskog portala. Backoffice obično koriste korisnici koji moraju obavljati pozive, ali ne moraju nužno imati pregled (statistike). Na primer, računovođa, skladište, rukovodioci i obični zaposleni, itd.


Korisnik kontaktnog centra

Ovaj tip korisnika uvek ima mogućnost prijave na kontrolnu tablu web interfejsa i dodjeljuju mu se specifični pristupi i ovlašćenja. Zahvaljujući pristupu, svakom korisniku se prikazuju njegove sopstvene funkcije. Taj pristup određuje podatke sa kojima korisnik ima priliku raditi (korisnici, redovi, prioriteti/veštine, itd.). Za razliku od korisnika iz Backoffice-a, korisnik kontaktnog centra ima detaljne online i istorijske statistike. Takođe, sve aktivnosti se beleže i ima mogućnost integracije sa spoljašnjim sistemima, kao što je automatsko otvaranje kontakt kartice. Ovaj korisnik se naplaćuje prema pruženoj funkcionalnosti (osim za administratorski i nadzorni pristup, vidi ispod). Korisnik kontaktnog centra ima mogućnost automatskog dodeljivanja uređaja (SIP, mobilni telefon) ili dinamičke prijave na slobodnu liniju (na primer, tokom promene smene). Velika prednost korisnika kontaktnog centra je mogućnost rada sa Daktela mobilnom aplikacijom.


Daktela Politika licenciranja

Uvek je potrebno kupiti virtuelnu centralu, na kojoj se odvijaju svi pozivi. Zatim možete kupiti paket sa virtuelnom centralom prema broju korišćenih uređaja (SIP, mobilni telefon) u paketima od 10 uređaja. Korisnici iz Backoffice-a automatski su deo svake PBX.
Korisnici kontaktnog centra se naplaćuju prema kupljenim licencama. Licencu možete lako kupiti/ukloniti na mesečnom nivou, uključujući pojedinačne komunikacione kanale. Posebno pogodno za postepeni rast kompanije, dodavanje drugih odeljenja, stranih filijala ili sezonskih događaja (državni praznici, marketinške aktivnosti, itd.). Ukoliko je operater/korisnik primoran da napusti, licence će ili biti umanjene ili možete poveriti iste novom korisniku.

Korisnici kao što su administratori, tehničari/IT, programeri ili nadzornici, imaju svoj sopstveni pristup besplatno dostupan, tako da možete odrediti ko ima koje ovlašćenje (pristupe, prava). Ovo je pogodno, na primer, kada se koriste više ogranaka ili kada se pružaju usluge više zemalja, kako bi svaki menadžer mogao pratiti svoje odeljenje.