1.2.2023

Omnichannel rešenje za komunikaciju sa virtuelnim asistentom glasovnim putem takođe je pogodno za zdravstvene ustanove

Transparentna komunikacija nije samo poželjna u nekim industrijskim granama, već je ponekad čak i apsolutno neophodna. Na primer, u zdravstvenom sektoru, gde je dnevni, brz i pre svega pouzdan kontakt između lekara ili medicinskih sestara i pacijenata osnova uspešnog lečenja, ali i obavljanja pregleda i zakazivanja individualnih testova.

Blog - Omnichannel pro zdravotnická zařízení

Pomenutu transparentnost i pouzdanost obezbeđuje Daktela-ino omnichannel rešenje u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi (bilo koje veličine), koje omogućava, na primer, snimanje svih poziva između pacijenata i medicinskih stručnjaka, bili oni lekari ili medicinske sestre.

Ukoliko u vašoj zdravstvenoj ustanovi koristite i virtuelnog asistenta sa glasovnom podrškom, teret na medicinskim sestrama za rukovanje pozivima i zakazivanjem termina se odmah smanjuje, čime komunikacija sa pacijentima postaje glatka i mnogo efikasnija nego ranije.

Coworkers.ai su virtualni asistenti u Daktela-inoj cloud-based aplikaciji koji pomažu u usklađivanju posla automatizacijom procesa ručnih poziva, sa neprimetnom implementacijom u postojeće sisteme. „Voicebotovi“ mogu voditi dijalog sa čovekom o širokom rasponu rutinskih tema, a takođe imaju dobro razumevanje namere specifičnog pacijenta sa kojim komuniciraju. Čak mogu da prepoznaju raspoloženje pacijenta kao i suštinu onoga što oni zaista žele da kažu.

Dakle, uz pomoć ovih najnovijih alata veštačke inteligencije, informacije o pacijentima se obezbeđuju apsolutno pouzdano i bez odlaganja, uz virtuelne asistente koji vrše follow-up pozive, poput poziva pre i posle operacije, telefonskih obaveštenja o kontrolama ili zakazivanja. To znatno pomaže u smanjenju stresa medicinskog osoblja i poboljšava tačno postavljanje svih zakazivanja. Ovo omogućava medicinskom osoblju da se posveti složenijim upitima ili hitnijim slučajevima koji zahtevaju iskustvo, veštinu i empatiju.

Korišćenjem tehnologije glasa, moguće je brže komunicirati sa pacijentima i trenutno odgovoriti na najčešća pitanja u realnom vremenu. Upiti pacijenata se na taj način obrađuju bez odlaganja. Voicebotovi su zaista efikasni pomagači, mogu kontinuirano da se prilagođavaju kako bi rešavali individualne zahteve pacijenata i bolje se snalaze čak i tokom različitih kriznih situacija.

Uopšteno govoreći, voicebotovi poboljšavaju komunikaciju između pacijenata i pružalaca zdravstvene zaštite. Pored stalne dostupnosti, voicebotovi su sposobni da komuniciraju proaktivno. Mogu da vode uključujuće i personalizovane razgovore sa pacijentima. Na taj način, tehnologija glasa u zdravstvu može dovesti do boljeg razumevanja stanja pacijenta i poboljšati ukupnu negu.

Kroz efikasno i efektivno angažovanje, voicebotovi povećavaju opseg samostalne nege i poboljšavaju zadovoljstvo pacijenata. Tehnologija glasa u zdravstvu nije jednokratna investicija.

Ovo je potpuna digitalna transformacija koja aktivno pomaže pružaocima medicinske nege da efikasno posluju, a korisnicima da se bolje brinu o svom zdravlju.