Koristimo naš sopstveni okvir

Zbog zahteva za performansama koje postavljamo na naše aplikacije, razvijamo i koristimo sopstveni PHP okvir. Zahvaljujući tome, možemo kontrolisati i optimizovati pojedinačne procedure i algoritme aplikacije na najnižem mogućem nivou (bez potrebe da pišemo sopstveni programski jezik). Razvijena aplikacija ima blisku povezanost sa našim okvirom, tako da možemo detaljno analizirati svaki problem i odmah ga rešiti za svaki korisnički scenario.

Takođe koristimo MVC okvire

Za aplikacije izgrađene na osnovu našeg osnovnog proizvoda Daktela V6 koristimo moderni
i provereni MVC okvir CakePHP 4, koji je sličan Laravel-u, Symfony-u ili Nette-u. Zahvaljujući tome, koristimo sve gotove opcije koje ovaj aktivni projekat nudi, a programeri brzo uče kod nas, posebno zbog sveobuhvatne i dobro napisane dokumentacije.

Implementiramo moderne tehnologije

Ranije smo pisali Daktela V6 u AngularJS-u; danas prelazimo na React. React direktno koristimo
za naše ekosistem aplikacije, pre svega zbog toga što ih praktično gradimo od nule. Na primer, možda ste naišli na naš React kod ako ste ikada koristili naše praćenje samodijagnostike tokom pandemije COVID-19. Mobilnu i desktop aplikaciju pišemo u najnovijem Flutter-u koristeći Dart jezik.

Otvoreni smo

Daktela aplikacija je dizajnirana da bude jednostavna za integraciju od početka do kraja. Sve naše instalacije imaju objavljen REST API. Istovremeno, postepeno objavljujemo biblioteke
u paketnim sistemima pojedinačnih jezika na našem GitHub profilu kako bismo olakšali razvoj integracija. Jednostavna integrisanost je osnova svih naših rešenja.

Specijalisti smo za Asterisk

Projekat Asterisk je srce glasovnog dela naših aplikacija. Na timu imamo stručnjake koji ga jako dobro razumeju, kao i celokupno pitanje VoIP-a. Veliki deo funkcionalnosti glasa smo sami napisali i poboljšali na osnovu našeg iskustva. Zahvaljujući svemu ovome, upravljamo kompletnom glasovnom infrastrukturom za naše klijente u više međunarodnih telekomunikacionih tržišta.

Optimizujemo sistemske usluge
do maksimuma 

Rad visokokapacitetskih kontaktnih centara zahteva maksimalnu efikasnost u korišćenju pojedinačnih sistemskih usluga. Postavljamo zahteve koji testiraju njihovu konfiguraciju
u odnosu na okruženje u kojem rade do maksimalnih granica. Posvećeni smo optimizaciji indeksa i strukture baze podataka.

Donosimo nova arhitektonska rešenja

Gde god postoji potreba za izmišljanjem nove arhitekture usluge ili implementacijom novih modernih tehnologija, uključujemo se i donosimo rešenje do samog puštanja u rad. Trudimo
se da automatizujemo većinu aktivnosti i ponavljajućih procesa, uz održavanje odgovarajuće
i konceptualne arhitekture rešenja.