Klijent turističke agencije želi
da ima što potpunije informacije što je brže moguće!

 

Samo jasan komunikacioni sistem sa informacijama
na jednom mestu će vam to omogućiti!

Tržište tura i karata je veoma turbulentno. Pokazaćemo vam kako da uspete kroz bolju komunikaciju sa klijentima.

Najbolji način da zainteresujete novu osobu za putovanje u inostranstvo ili na domaći odmor
je da maksimalno unapredite brigu o klijentima.

Danas, međutim, samo automatski profesionalni softver za kontaktni centar može
to obezbediti – sve što vam je potrebno u vezi sa tim možete pronaći u Daktela sistemu!

To su turističke agencije koje moraju dobro poznavati svoje klijente kako bi im ponudile svake godine ono što njihovi turisti žele. Naš sistem brige o klijentima pružiće vam savršen pregled istorije komunikacije sa određenim klijentom.

A kako zapravo radi ovaj sistem?

Daktela sistem za kontaktni centar ima praktičnu funkciju, takozvano sofisticirano upravljanje pozivima, gde softver automatski prepoznaje pozivajućeg klijenta i koristi dostupne podatke
da ga preusmeri na operatera ili zaposlenog koji će najbolje i najbrže udovoljiti njegovom zahtevu.

Zahvaljujući automatskoj distribuciji poziva, moguće je obraditi klijente oko 30% brže (tj. oko 2 minuta) i time značajno smanjiti troškove.

Dakle, ako redovni VIP klijent vaše turističke agencije, koji redovno putuje u Egipat morem
na 14 dana, pozove, sistem će ga automatski prebaciti na agenta sa kojim je ranije razgovarao
i koji je specijalizovan za tu oblast i može ga najbolje upoznati sa svim novostima i trenutnim cenama tura.

Istorija klijenta postavljena i prikazana na ovaj način je veoma važan deo brige o klijentima, jer klijent ima osećaj prijatnog i vrlo ličnog pristupa u komunikacionom sistemu postavljenom
na ovaj način.

Danas je takođe veoma važno ponuditi klijentima osećaj sigurnosti i zaštite, zahvaljujući činjenici da mogu uvek pozvati infoliniju. To znači, na primer, postavljanje krizne linije, koja je dostupna 24/7.

Osnova je brzina i dostupnost informacija

Zainteresovani za putovanje ili boravak žele danas dobiti što više informacija direktno na veb sajtu turističke agencije. Pored podataka o pojedinačnim letovalištima, očekuju i brzu komunikaciju putem webchat-a

Automatska komunikacija zasnovana na veštačkoj inteligenciji odmah će odgovoriti
na pojedinačna pitanja koristeći ključne reči. Zainteresovana strana će saznati trenutnu ponudu na datoj lokaciji, kao i cene, jer sistem koristi podatke iz dostupnih internih online baza podataka. Ako klijent naknadno potvrdi interesovanje za određenu ponudu, obaveštenje
se šalje odabranom prodavcu ove turističke agencije, koji zatim poziva klijenta i prilagođava
mu ostale detalje porudžbine telefonom.

Zahvaljujući automatskom sistemu odgovora unutar web chat-a ili moguće komunikacije putem e-mail-a, nećete izgubiti svoje klijente, jer će dobiti relevantne informacije o putovanju ili boravku u najbržem mogućem vremenu. 

Modul „Daktela WebChat“ vam omogućava da lako i brzo dodate live web chat na svoj veb sajt. Ovaj modul takođe može biti integrisan u vaš CRM sistem i sistem za podršku. Operator vašeg kontaktnog centra već na početku razgovora vidi s kojim klijentom će razgovarati, uključujući celokupnu istoriju prethodne komunikacije.