Rešenje za tiketing sistem vašeg kontakt centra

 

Višekanalna aplikacija za sistem za kreiranje tiketa sa modernim veb interfejsom za jednostavno procesuiranje zahteva korisnika i internih korporativnih zadataka.

Vaši klijenti mogu da podnesu nove zahteve putem telefona, e-pošte, veb četa, SMS poruka i društvenih mreža. Daktela Helpdesk ih inteligentno procesuira i održava jasnu komunikacionu istoriju sa svakim klijentom.

OSNOVNE FUNKCIJE

Nativna omnichannel podrška

Daktela Helpdesk aplikacija već podržava širok spektar modernih kanala komunikacije. Korišćenje našeg rešenja znači da vam nije potrebna dodatna instalacija ili učenje složenih aplikacija trećih strana. Danas već podržavamo glasovne pozive, e-poštu, veb čet, SMS poruke i razne društvene mreže. Kako nove kanale postaju popularne, radimo na njihovom dodavanju u našu osnovnu platformu.

Integracija sa korporativnom e-poštom

Daktela Helpdesk može da se poveže sa postojećim korporativnim poštanskim serverom putem standardnih sigurnih protokola – POP3S, IMAPS i SMTPS. Komunikacija putem e-pošte se primi i šalje koristeći servere vaše kompanije i vašu sopstvenu e-adresu. Korišćenje ove usluge omogućava vam bolje upravljanje komunikacijom putem e-pošte sa klijentima.

Kategorizacija karata

Podešavanja unutar Daktela Helpdeska se kontrolišu putem jednostavnog veb interfejsa. Pomoću njega možete automatski kategorisati dolazne zahteve – na primer, postaviti kategoriju karte, prioritet, SLA (ugovoreni nivo usluge) i odgovornog za kartu. Time se obezbeđuje da se sve e-poruke uvek šalju na pravo mesto.

Personalizovani pregledi karata

Daktela Helpdesk omogućava različitim korisnicima da prilagode svoj pregled karata prema svojim potrebama. To se postiže korišćenjem filtera i omogućava kreiranje neograničenog broja personalizovanih pregleda.

Komentari i prilozi

Daktela Helpdesk omogućava korisnicima da dodaju komentare na karte koji se ne šalju klijentima. Ovi komentari su namenjeni isključivo za internu komunikaciju. Takođe, možete priložiti neograničen broj priloga uz jednu kartu. To omogućava drugim korisnicima koji se bave istim klijentom da vide više informacija.

Pretraga celokupnog teksta

Daktela Helpdesk omogućava korisnicima da brzo pretražuju celokupnu istoriju komunikacije koristeći inteligentno prepoznavanje reči. Ove pretrage mogu se sačuvati i ponovo koristiti za buduću brzu upotrebu.

Rešenje koje će promeniti vaše poslovanje na bolje.

Neka vaš rast počne sa Daktela rešenjem.

NAPREDNE FUNKCIJE

Istorija komunikacije i integracija sa CRM-om

Daktela Helpdesk podržava različite kanale komunikacije. Bez obzira na to preko kog kanala komunikacije stigne zahtev, svi se čuvaju u istoriji komunikacije. Isto važi i za svaki odlazni kanal komunikacije koji se koristi za kontaktiranje klijenta. Istorija komunikacije se beleži za svaku kartu i prikazuje. Pokazuje kako i ko je kreirao kartu. Takođe će prikazati ko je napisao e-poštu, ili ko je pozvao ili poslao SMS poruku. Daktela Helpdesk je integrisan sa našim internim CRM-om, tako da uvek čuva istoriju komunikacije za svaki kontakt.

Izveštaji i statistika

Standardno pružamo širok spektar izveštaja o radu sistema za podršku korisnicima. Oni su dostupni u realnom vremenu i mogu se prikazivati na panelima u realnom vremenu ili LCD ekranima. Možete prilagoditi svaki od njih iz naših unapred definisanih vidžeta. Naši istorijski izveštaji mogu pružiti dodatne informacije o stvarima kao što su broj karata u svakoj kategoriji (uključujući trendove tokom vremena), karte u čekanju, vreme reakcije, vreme rešavanja karata i, naravno, performanse agenta.

Definisanje SLA (ugovoreni nivo usluge) i radnog vremena

Klijenti često imaju različite zahteve za uslugu. Daktela Helpdesk vam omogućava da definišete više SLA politika (ugovorenih nivoa usluge) i primenite ih na određene klijente ili kategorije karata. SLA politike mogu odražavati različito radno vreme klijenta ili prioritet karte. Kada se postave SLA politike, možete pratiti karte kako biste videli koliko je vreme odgovora bilo na početku i koje je ciljno vreme za rešavanje. Ova vremena se izračunavaju u realnom vremenu.