Helpdesk – System Helpdesk Call Center

Wielokanałowa aplikacja z nowoczesnym webowym interfejsem dla prostego przetwarzania zapytań Klientów oraz realizacji wewnętrznych zadań w firmie.

Nowe zapytania klienci mogą przesyłać przez telefon, email, czat internetowy i SMS. Daktela Helpdesk przetwarza informacje o historii wcześniejszych połączeń, preferencjach użytkownika, wszystko po to aby ułatwić pracę konsultantom.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Natywny multikanał

Daktela Helpdesk wspiera natywnie wiele nowoczesnych kanałów komunikacyjnych bez potrzeby instalacji i uczenia się aplikacji stron trzecich. Obecnie wspierana jest komunikacja przez telefon, e-mail, webchat, SMS, czatbot. Dalsze kanały stopniowo dodajemy.

Integracja z emailem firmowym

Daktela Helpdesk można łatwo podłączyć do Twojego firmowego serwera e-mailowego za pomocą standardowych bezpiecznych protokołów – POP3S, IMAPS i SMTPS. Komunikacja e-mailowa będzie pobierana
i odsyłana z Twojego (firmowego) adresu e-mailowego.

Kategoryzacja ticketów

Daktela Helpdesk oferuje łatwy inferfejs webowy. System ticketów, który zawiera rozbudowany moduł raportów. Zadania zarejestrowane
w systemie ticketowym są kategoryzowane np. pod kątem priorytetów, SLA.

Ustawianie widoków

Daktela Helpdesk umożliwia każdemu użytkownikowi własne ustawienie wyglądu za pomocą definicji widoków. Widoki automatycznie wyświetlają pewien skrypt na podstawie filtrów np. wszystkie tikckety kategorii Reklamacja.

Komentarze i załączniki

Daktela Helpdesk umożliwia dodawanie komentarzy do ticketów, które nie są wysyłane Klientom i które służą wyłącznie do komunikacji wewnętrznej w ramach firmy. Do ticketów można dodać nieograniczoną ilość załączników.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Daktela Helpdesk umożliwia szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe w całej historii komunikacji systemu tikcetowego. W przypadku częstego wyszukiwania można zapisać daną frazę, by szybko z niej w przyszłości skorzystać.

Sprawdź, jak Daktela może pomóc Twojej firmie.

Wypróbuj DEMO programu!

ZAAWANSOWANE FUNKCJONALNOŚCI

Historia komunikacji i integracja z CRM

Daktela Helpdesk oferuje natywne wsparcie dla całego szeregu kanałów komunikacji. Jest zupełnie obojętne, przez który kanał komunikacji było wysłane zapytanie Klienta przyjęta czy też przez który kanał konsultant odpowiedział użytkownikowi. Historia komunikacji jest dokładnie i przejrzyście zapisana w każdym tickecie, wyświetla się, kto i kiedy pisał mail, dzwonił czy wysłał SMS. Daktela Helpdesk jest zintegrowany z wewnętrznym CRM
i automatycznie zapisuje całą historię komunikacji z danym kontaktem.

Raporty i statystyki

Daktela oferuje cały szereg raportów o systemie helpdesk, które są udostępniane w czasie rzeczywistym. Do dyspozycji są takie narzędzia, jak Realtime panel lub Wallboard. Narzędzia te można samemu zdefiniować z przygotowanych widgetów i pokazywać na nich informacje z systemu. Między raportami można znaleźć na przykład ilość ticketów w poszczególnych kategoriach łącznie ze zmianami w czasie, długością odpowiedzi, przyjęciem zamówienia, windykowaniem należności.

Definicja SLA i czasu pracy

Daktela Helpdesk umożliwia definowanie reguł do obliczania SLA (łącznie z czasem pracy), które następnie umożliwiają definiowanie czasu reakcji
i terminów realizacji ticketów w zależnośći od ich priorytetu. Nowe przychodzące tickety mają definiowane SLA , które należy spełnić. Daktela Helpdesk pokazuje SLA w czasie rzeczywistym i na każdym tickecie.