Systemy CRM – CRM program

Integralną częścią platformy Daktela, zoptymalizowanym systemem do gromadzenia, sortowania i przetwarzania danych o Klientach, a zwłaszcza ich kontaktach.

Jedną z głównych funkcji jest automatyczne zapisywanie historii komunikacji za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji
do każdego kontaktu i konta, w tym ticketów pomocy technicznej. Gdy agent otrzyma żądanie przychodzące (połączenie, e-mail, czat, SMS itp.), Daktela automatycznie wyświetla odpowiednią kartę kontaktową wraz z całą historią komunikacji wraz z ticketami pomocy technicznej. Informacje te mogą pomóc operatorowi w rozwiązaniu żądania znacznie łatwiej i szybciej.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Historia automatycznej komunikacji

Daktela CRM zapewnia automatyczną historię komunikacji dla każdego kontaktu i konta, w tym btickety pomocy technicznej. Ta historia jest natychmiast dostępna dla agentów.

Struktura CRM

Dzięki Daktela CRM możesz skonfigurować, jak powinna wyglądać karta Klienta i konta, czyli jakie elementy powinny znajdować się na karcie. Obsługiwane są wszystkie rodzaje pól danych.

Automatyczne otwieranie karty CRM

Daktela może automatycznie otworzyć odpowiednią kartę kontaktową
z całą historią komunikacji i ticketami pomocy technicznej na życzenie Klienta z kampanii przychodzącej.

Załączniki i formularze kontaktowe

Daktela CRM może przechowywać nieograniczoną liczbę załączników
do kontaktów i kont – np. dokumenty umowy. Ponadto możesz także tworzyć i przechowywać ustrukturyzowane formularze kontaktowe – np. protokół reklamacyjny.

Import i Export

Daktela CRM umożliwia import i eksport kontaktów i kont. Obsługiwane formaty to CSV lub Microsoft Excel. Możliwe jest określenie, które kolumny i elementy zostaną wyeksportowane lub zaimportowane,
a także można zapisać szablony schematów do wykorzystania
w przyszłości.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Daktela CRM pozwala na łatwe wyszukiwanie pełnotekstowe
we wszystkich kanałach komunikacji. Możliwe jest również stosowanie złożonych filtrów wyszukiwania i zapisywanie ich do wykorzystania
w przyszłości.

Sprawdź, jak Daktela może pomóc Twojej firmie. Wypróbuj DEMO programu!

Rozwiń swoją firmę z Daktelą.

ZAAWANSOWANE FUNKCJONALNOŚCI

API i synchronizacja z systemami zewnętrznymi

Daktela CRM zapewnia publiczny interfejs API do integracji z systemami zewnętrznymi. Przy pomocy naszych Klientów zrealizowaliśmy wiele projektów dotyczących automatycznej synchronizacji kontaktów CRM z zewnętrznymi systemami ERP i CRM. Główną zaletą Daktela CRM jest natychmiastowy dostęp do karty kontaktu z Klientem np podczas kampanii przychodzącej.

Zaawansowane kierowanie połączeń na podstawie danych CRM

Platforma Daktela umożliwia zaawansowane kierowanie połączeń na podstawie danych przechowywanych w zintegrowanym CRM Daktela lub
w zewnętrznym CRM za pomocą interfejsu API REST. Popularnym scenariuszem jest wdrożenie segmentacji Klientów – wtedy trzeba przekierowywać połączenia przychodzące od Klientów VIP do kolejki VIP (obsługiwanej przez doświadczonych operatorów) i innych połączeń do innych kolejek. W takim przypadku wystarczy, że CRM skontaktuje się z flagą klienta VIP, a Daktela może śledzić tę flagę podczas routingu połączeń.

Migawki – historia zmian

Daktela CRM automatycznie zapisuje wszelkie zmiany kontaktu lub firmy w celu zmiany historii – nazywamy to migawkami. Każda zmiana jest następnie dostępna po kliknięciu jednego przycisku przy każdej karcie, dzięki czemu możesz w każdej chwili sprawdzić, kto i kiedy edytował kontakt.