Ochrona

 

Dane są cennym elementem każdej działaności, jednak ich poprawne przetrzymywanie to duże wyzwanie – szczególnie, kiedy są głównym zasobem informacji w firmie.

security2

Bezpieczeństwo

Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo Daktela Cloud w całej naszej infrastrukturze. Dostęp
do naszych centrów danych mają wyłącznie upoważnieni i przeszkoleni administratorzy. Nasze centra danych i dostawcy spełniają wszystkie wymagania dotyczące dostępności
i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo aplikacji

Komunikacja z aplikacją Daktela odbywa się wyłącznie poprzez bezpieczne połączenie HTTPS 
ze zweryfikowanym certyfikatem Daktela. Dostęp z Internetu jest dodatkowo filtrowany przez zestaw dynamicznych czarnych i białych list, a także reguł zapory. Bezpośredni dostęp
do aplikacji możliwy jest tylko po uwierzytelnieniu użytkownika i na podstawie uprawnień zdefiniowanych przez użytkownika/administratora.

Asset-27-2
audity

Audyty i testy penetracyjne

Regularnie poddajemy całą Daktela Cloud testom penetracyjnym przeprowadzanym przez zewnętrzne firmy zajmujące się bezpieczeństwem. Jednocześnie regularnie monitorujemy całą sieć za pomocą narzędzi bezpieczeństwa, takich jak OpenVAS i nmap. Każdego roku przechodzimy testy Bishopa Foxa, obowiązkowy audyt bezpieczeństwa specyficzny dla Google.

Spełniamy surowe wymagania

Podczas pandemii COVID-19 obsługiwaliśmy system Call Center dla jednostek szpitalnych. Pomyślnie przeszliśmy sprawdzian wymagań, zgodny z ustawą o cyberbezpieczeństwie. Równolegle realizujemy projekt spełniający wymagania ISO 27001 oraz certyfikację według tej normy.

tracing