Korzystamy z własnych frameworków

Ze względu na wymagania wydajnościowe stawiane naszym aplikacjom, opracowujemy
i wykorzystujemy własny framework PHP. Dzięki temu możemy kontrolować i optymalizować poszczególne procedury i algorytmy aplikacji (bez rozpoczynania pisania własnego języka programowania). Opracowana aplikacja jest ściśle powiązana z naszym frameworkiem, dzięki czemu możemy przejść do najdrobniejszych szczegółów, wykryć każdy problem i naprawić go natychmiast dla każdego scenariusza użytkownika.

PRVKY
PRVKY

Korzystamy również z frameworków MVC

W przypadku aplikacji zbudowanych na naszym podstawowym produkcie Daktela V6, używamy nowoczesnego i sprawdzonego frameworka MVC CakePHP 4, który jest podobny do Laravel, Symfony czy Nette. Dzięki temu korzystamy ze wszystkich gotowych rozwiązań, które oferuje ten projekt, a programiści szybko zdobywają wiedzę dzięki obszernej dokumentacji.

Wdrażamy nowoczesne technologie

Dawniej nasi programiści tworzyli Daktela V6 w programie AngularJS. Dzisiaj korzystamy
z React. Program ten wykorzystujemy bezpośrednio do naszych aplikacji ekosystemowych. Mogłeś natknąć się na nasz kod React, jeśli kiedykolwiek korzystałeś z naszego samośledzenia, podczas pandemii COVID-19. Aplikację mobilną i desktopową natomiast piszemy w najnowszej wersji Flutter, używając języka Dart.

PRVKY
jsme-otevreni

Jesteśmy otwarci

Aplikacja Daktela została zaprojektowana tak, aby była łatwa w integracji. Każda z naszych instalacji ma API REST. Jednocześnie stopniowo publikujemy biblioteki języków na naszym profilu GitHub. Łatwa integracja to podstawa wszystkich naszych rozwiązań.

Jesteśmy specjalistami Asterisk

Projekt Asterisk jest głównym elementem części głosowej naszych aplikacji. Sami napisaliśmy
i ulepszyliśmy dużą część funkcji głosowych w oparciu o nasze doświadczenie. Obsługujemy kompletną infrastrukturę głosową dla naszych klientów, w kilku międzynarodowych rynkach telekomunikacyjnych.

PRVKY
PRVKY

Maksymalnie optymalizujemy usługi systemowe

Funkcjonowanie centrów kontaktowych o dużej pojemności wymaga maksymalnej efektywności w korzystaniu z poszczególnych usług systemowych. Stawiamy im wymagania, które testują swoją konfigurację pod kątem środowiska uruchomieniowego do maksymalnych limitów. Zajmujemy się optymalizacją indeksów i struktury środowiska bazodanowego.

Wprowadzamy nowe rozwiązania architektoniczne

Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wymyślenia nowej architektury usług lub wdrożenia nowych nowoczesnych technologii, angażujemy się i wprowadzamy rozwiązanie w życie,
aż do wdrożenia produkcyjnego. Staramy się zautomatyzować większość czynności
i powtarzalnych procesów przy zachowaniu odpowiedniej i koncepcyjnej architektury rozwiązania.

 
bulb-1017x1024