Robotické hovory

 

Robotické hovory slouží pro automatické, robotické navolání kontaktů bez operátorů. Jedná se o speciální odchozí kampaň s telefonními čísly, kterou Daktela automaticky sama navolá přesně podle pravidel, které si nastavíte.

Asset-52

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Aplikace po zodpovězení hovoru

Lze vybírat z celé řady aplikací, které se mají provést po zodpovězení hovoru – např. IVR strom s otázkami, přehrání hlášky, záznamník, přepojení na operátora.

Počty pokusů dovolání
a prodlevy

Robotické hovory podporují nastavení počtu opakovaných pokusů při neúspěšném dovolání se včetně prodlevy mezi opětovným navoláním.

Statistiky a reporting

Robotické hovory poskytují podrobný reporting o svoji činnosti – např. dovolatelnosti, počty hovorů v čase nebo délky hovorů.

Nahrávání hovorů

Robotické hovory podporují nahrávání hovorů. Můžete si nahrávat například odpovědi klientů.

Časová podmínka
pro navolávání

Robotické hovory umožňují nastavení časové podmínky, která určuje, v jakých časech se bude kampaň navolávat.

Nastavení rychlosti vytáčení

Rychlost vytáčení kontaktů je možné nastavit za pomoci maximálního počtu souběžných hovorů.

Zažijte řešení, které změní vaše podnikání k lepšímu.

Vyzkoušejte sami, jak vám Daktela může pomoci. Zdarma.

POKROČILÉ FUNKCIONALITY

Programové API rozhraní

Robotické hovory poskytují API rozhraní, které je možné využít například pro automatické importy kontaktů z vašeho informačního systému nebo automatické získávání výsledků navolaných hovorů. Společně
s telefonním číslem kontaktu lze naimportovat i další metadata a ty při navolávání využít. Příkladem může být import telefonního čísla společně s datem splatnosti a výši pohledávky. Automat pak daný kontakt navolá
a kromě automatizované hlášky přeříká (text to speech) i metadata
o datu splatnosti a výši pohledávky.

robotické hovory api

Praxe – příklady využití Robotických hovorů

  • automatizovaný cash collection – např. s přehráním výše faktury nebo splátky
  • průzkumy veřejného mínění
  • automatizované průzkumy spokojenosti zákazníků
  • marketingové kampaně