We help our clients excel
Enhance your product portfolio with Daktela's cutting-edge cloud contact centre technology and boost your revenue with every sale!
Get in touch with us

See how Notino was able to effectively 
set up sales and service strategies

Learn how Kifli.hu (Rohlík.cz) got their transaction management under control

Meet the businesses
that love us
Driving your company's growth with enhanced customer management. Our expertise is proven by the hundreds of projects we've successfully delivered, from small startups to large enterprises.
Next Generation Communications Improves Patient Journey
“Moving from several inherited tools to a unified system has enabled us to manage our call flows in a far more effective and efficient manner whilst also providing greater operational resilience.”
Craig Smith
Chief Executive
Golden Charter logo
Leading Funeral Plan Provider Future proofs customer care
Our customers come first. Daktela offered a future-proof, cost-effective, secure, and scalable solution. It easily supports new communication channels like SMS and WhatsApp and enables hybrid working for our employees.
Ciaran O’Toole
Chief Technology Officer
Notino logo
Optimizing Customer Support for NOTINO
“Thanks to the clear call center solution, we can see various statistics and thus have overall communication with the customer under our supervision. In this way, we can effectively set up sales and service strategies.”
Ludmina Foltýnová
Team Leader
All the external and internal communication in one system
“The effectiveness of the 11 members of the customer service team can be easily measured and optimized with the help of reporting. Before Daktela, the company used separate softwares for everything, but now Daktela can replace all of them.”
Attila Kőszegi
Commercial Director
Muziker logo
Optimisation of customer support for e-shop MUZIKER
“With rapid e-shop growth, we turned to Daktela for communication control, resolving system issues. The 2019 Christmas rush taught us the value of early optimization. Daktela is now an essential part of our customer care.”
Peter Minich
CXO
Cetin logo
All incoming calls to the hotline and customer support
“With full integration, we now have comprehensive control over every call. We can now fully focus on improving customer satisfaction, using the automatic feedback and quality tools for online and offline reporting.”
Jakub Stehlík
CX manager
Utilizes voice and email licenses, web chat, and ChatGPT AI integration.
“We are very satisfied with Daktela. They have met our expectations and we have gained a reliable partner for the management of our customer support, which will help us in our further growth.”
Filip Fürek
E-commerce Manager
Meet the businesses
that love us
Driving your company's growth with enhanced customer management. Our expertise is proven by the hundreds of projects we've successfully delivered, from small startups to large enterprises.
Optimalizace komunikace s pacienty s Daktelou v Nemocnici Bory
Nejmodernější nemocnice na Slovensku získala konkurenční výhodu díky inovativnímu nasazení Daktely v komunikaci.
Michaela Majdišová
Manažerka kontaktních center
Golden Charter logo
S chatbotem na koncert v Ticketportal
Jeden z nejpopulárnějších předprodejců vstupenek na kulturní a sportovní akce, Ticketportal.cz, začal v roce 2021 využívat našeho chatbota.
Robert Žítek
Vedoucí zákaznické podpory
Notino logo
Vybudování zákaznické podpory a sjednocení požadavků zákazníků NOTINO
Společnost Notino si vybudovala své dominantní místo na trhu nejen svou cenovou politikou, ale především orientací na zákazníka. Kde by byla společnost Notino dnes nebýt kvalitní zákaznické podpory?
Ludmina Foltýnová
Team Leader
Sjednocení systémů zákaznické a uživatelské podpory
Seznam.cz používal jednotnou telefonii, ale ostatní kanály, zejména e-maily, řešila každá sekce samostatně, což bylo neefektivní. Hledali proto platformu, která by spojila ticketing, webchat, SMS a sociální sítě.
Ondřej Křivan
Projektový manažér
Muziker logo
Optimalizace zákaznické podpory e-shopu MUZIKER
Hlavním důvodem implementace omnichannel řešení Daktela byla potřeba komplexního řešení pro správu zákaznické podpory, které zjednoduší a zpřehlední komunikaci a zefektivní provoz kontaktního centra.
Peter Minich
CXO
Cetin logo
CETIN nasadil Daktelu na všechny příchozí hovory na infolince i zákaznické podpoře
“Díky plné integraci máme nyní komplexní kontrolu nad každým hovorem. Můžeme se tak plně soustředit na zlepšování zákaznické spokojenosti na základě automatické zpětné vazby a kvalitních nástrojů pro online i offline reporting.”
Jakub Stehlík
CX manager
POWERLOGY využívá hlasové a emailové licence, správu webových chatů a integrovanou AI funkci ChatGPT
“S Daktelou jsme velmi spokojeni. Naplnili se naše očekávání a získali jsme spolehlivého partnera pro management naší zákaznické podpory, což nám pomůže v dalším růstu.”
Filip Fürek
E-commerce Manager
Meet the businesses
that love us
Driving your company's growth with enhanced customer management. Our expertise is proven by the hundreds of projects we've successfully delivered, from small startups to large enterprises.
Poprawa obsługi klienta i usprawnienie wymagań klientów NOTINO
Ponad 15 lat temu Notino nawiązało współpracę z Daktelą, aby ułatwić międzynarodową ekspansję. Szukali niezawodnego partnera i kompleksowego systemu, który usprawniłby komunikację z klientami we wszystkich kanałach, czyniąc ją prostą i wydajną.
Ludmina Foltýnová
Team Leader
Golden Charter logo
Optymalizacja obsługi klienta dla e-sklepu MUZIKER
Głównym powodem wdrożenia rozwiązania omnichannel była potrzeba kompleksowego rozwiązania do zarządzania obsługą klienta, które upraszcza komunikację oraz usprawnia działanie contact center.
Peter Minich
CXO
Cetin logo
CETIN wdrożył Daktel dla wszystkich połączeń przychodzących na infolinię i wsparcie klienta.
“Dzięki pełnej integracji mamy teraz kompleksową kontrolę nad każdym połączeniem. Dzięki temu możemy w pełni skoncentrować się na poprawie zadowolenia klientów w oparciu o automatyczne informacje zwrotne i narzędzia jakości do raportowania online i offline”
Jakub Stehlík
CX manager
POWERLOGY wykorzystuje licencjonowanie głosu i poczty e-mail, zarządzanie czatem internetowym i zintegrowaną funkcjonalność AI ChatGPT
“Jesteśmy bardzo zadowoleni z firmy Daktela. Spełniła ona nasze oczekiwania i zyskaliśmy niezawodnego partnera do zarządzania obsługą klienta, co pomoże nam w dalszym rozwoju.”
Filip Fürek
E-commerce Manager
Meet the businesses
that love us
Driving your company's growth with enhanced customer management. Our expertise is proven by the hundreds of projects we've successfully delivered, from small startups to large enterprises.
Egy naponta több száz tranzakciót bonyolító ügyfélszolgálat működése a Daktelával
A Kifli.hu ügyfélszolgálata havi 20-30.000 ügyletet bonyolít le, amelynek zökkenőmentes és hatékony menedzsmentje csak egy olyan átfogó, omnichannel megoldás alkalmazásával válik lehetségessé, mint a Daktela. A felhő alapú call center szoftver funkciói teljes mértékben lefedik az ügyfélszolgálat működését, és lépést tud tartani a cég dinamikus növekedésével.
Karakó Éva
ügyfélszolgálati vezetője
Notino logo
A NOTINO ügyfélszolgálatának hatékonyságának a növelése, és az ügyféligények gördülékenyebbé tétele
A Daktelával való együttműködés több mint 15 éve kezdődött. Notino olyan rendszert keresett, amely támogatja a nemzetközi terjeszkedést és egyszerűsíti az ügyfelekkel való kommunikációt minden csatornán.
Ludmina Foltýnová
Team Leader
Több mint call center: külső és belső kommunikáció egyetlen rendszerben
A Leziter az elmúlt években jelentős bevételnövekedést ért el az online vásárlások iránti bizalom és stratégiai döntések révén. A növekedés miatt egy központi megoldásra volt szükségük a hatékonyabb munkavégzéshez, ezért bevezették a Daktelát, melyet most minden részleg használ.
Attila Kőszegi
Commercial Director
Muziker logo
A MUZIKER webshop ügyfélszolgálatának optimalizálása
A Daktela omnichannel megoldásának bevezetését elsősorban az indokolta, hogy olyan átfogó ügyféltámogatás-kezelési megoldásra volt szükség, amely egyszerűsíti és racionalizálja a kommunikációt, valamint hatékonyabbá teszi a contact center működését.
Peter Minich
CXO
Cetin logo
A CETIN a Daktelt alkalmazza a forródrótra és az ügyfélszolgálatra érkező összes hívás kezelésére.
“A teljes integrációval most már minden hívást átfogóan ellenőrizhetünk. Így teljes mértékben az ügyfelek elégedettségének javítására összpontosíthatunk az automatikus visszajelzések és az online és offline riportkészítés adatai alapján.”
Jakub Stehlík
CX manager
A POWERLOGY kihasználja a hang- és e-mail licencelést, a webes chat-menedzsmentet és a ChatGPT integrált AI funkcióit.
“Nagyon elégedettek vagyunk a Daktelával. Beváltották az elvárásainkhoz támasztott ígéretetek, és megbízható partnert szereztünk ügyfélszolgálatunk irányításához, amely segít további növekedésünkben.”
Filip Fürek
E-commerce Manager
Meet the businesses
that love us
Driving your company's growth with enhanced customer management. Our expertise is proven by the hundreds of projects we've successfully delivered, from small startups to large enterprises.
Next Generation Communications Improves Patient Journey
“Moving from several inherited tools to a unified system has enabled us to manage our call flows in a far more effective and efficient manner whilst also providing greater operational resilience.”
Craig Smith
Chief Executive
Golden Charter logo
Leading Funeral Plan Provider Future proofs customer care
Our customers come first. Daktela offered a future-proof, cost-effective, secure, and scalable solution. It easily supports new communication channels like SMS and WhatsApp and enables hybrid working for our employees.
Ciaran O’Toole
Chief Technology Officer
Notino logo
Optimizing Customer Support for NOTINO
“Thanks to the clear call center solution, we can see various statistics and thus have overall communication with the customer under our supervision. In this way, we can effectively set up sales and service strategies.”
Ludmina Foltýnová
Team Leader
All the external and internal communication in one system
“The effectiveness of the 11 members of the customer service team can be easily measured and optimized with the help of reporting. Before Daktela, the company used separate softwares for everything, but now Daktela can replace all of them.”
Attila Kőszegi
Commercial Director
Muziker logo
Optimisation of customer support for e-shop MUZIKER
“With rapid e-shop growth, we turned to Daktela for communication control, resolving system issues. The 2019 Christmas rush taught us the value of early optimization. Daktela is now an essential part of our customer care.”
Peter Minich
CXO
Cetin logo
All incoming calls to the hotline and customer support
“With full integration, we now have comprehensive control over every call. We can now fully focus on improving customer satisfaction, using the automatic feedback and quality tools for online and offline reporting.”
Jakub Stehlík
CX manager
Utilizes voice and email licenses, web chat, and ChatGPT AI integration.
“We are very satisfied with Daktela. They have met our expectations and we have gained a reliable partner for the management of our customer support, which will help us in our further growth.”
Filip Fürek
E-commerce Manager
Meet the businesses
that love us
Driving your company's growth with enhanced customer management. Our expertise is proven by the hundreds of projects we've successfully delivered, from small startups to large enterprises.
Next Generation Communications Improves Patient Journey
“Moving from several inherited tools to a unified system has enabled us to manage our call flows in a far more effective and efficient manner whilst also providing greater operational resilience.”
Craig Smith
Chief Executive
Golden Charter logo
Leading Funeral Plan Provider Future proofs customer care
Our customers come first. Daktela offered a future-proof, cost-effective, secure, and scalable solution. It easily supports new communication channels like SMS and WhatsApp and enables hybrid working for our employees.
Ciaran O’Toole
Chief Technology Officer
Notino logo
Optimizing Customer Support for NOTINO
“Thanks to the clear call center solution, we can see various statistics and thus have overall communication with the customer under our supervision. In this way, we can effectively set up sales and service strategies.”
Ludmina Foltýnová
Team Leader
All the external and internal communication in one system
“The effectiveness of the 11 members of the customer service team can be easily measured and optimized with the help of reporting. Before Daktela, the company used separate softwares for everything, but now Daktela can replace all of them.”
Attila Kőszegi
Commercial Director
Muziker logo
Optimisation of customer support for e-shop MUZIKER
“With rapid e-shop growth, we turned to Daktela for communication control, resolving system issues. The 2019 Christmas rush taught us the value of early optimization. Daktela is now an essential part of our customer care.”
Peter Minich
CXO
Cetin logo
All incoming calls to the hotline and customer support
“With full integration, we now have comprehensive control over every call. We can now fully focus on improving customer satisfaction, using the automatic feedback and quality tools for online and offline reporting.”
Jakub Stehlík
CX manager
Utilizes voice and email licenses, web chat, and ChatGPT AI integration.
“We are very satisfied with Daktela. They have met our expectations and we have gained a reliable partner for the management of our customer support, which will help us in our further growth.”
Filip Fürek
E-commerce Manager
Meet the businesses
that love us
Driving your company's growth with enhanced customer management. Our expertise is proven by the hundreds of projects we've successfully delivered, from small startups to large enterprises.
Next Generation Communications Improves Patient Journey
“Moving from several inherited tools to a unified system has enabled us to manage our call flows in a far more effective and efficient manner whilst also providing greater operational resilience.”
Craig Smith
Chief Executive
Golden Charter logo
Leading Funeral Plan Provider Future proofs customer care
Our customers come first. Daktela offered a future-proof, cost-effective, secure, and scalable solution. It easily supports new communication channels like SMS and WhatsApp and enables hybrid working for our employees.
Ciaran O’Toole
Chief Technology Officer
Notino logo
Optimizing Customer Support for NOTINO
“Thanks to the clear call center solution, we can see various statistics and thus have overall communication with the customer under our supervision. In this way, we can effectively set up sales and service strategies.”
Ludmina Foltýnová
Team Leader
All the external and internal communication in one system
“The effectiveness of the 11 members of the customer service team can be easily measured and optimized with the help of reporting. Before Daktela, the company used separate softwares for everything, but now Daktela can replace all of them.”
Attila Kőszegi
Commercial Director
Muziker logo
Optimisation of customer support for e-shop MUZIKER
“With rapid e-shop growth, we turned to Daktela for communication control, resolving system issues. The 2019 Christmas rush taught us the value of early optimization. Daktela is now an essential part of our customer care.”
Peter Minich
CXO
Cetin logo
All incoming calls to the hotline and customer support
“With full integration, we now have comprehensive control over every call. We can now fully focus on improving customer satisfaction, using the automatic feedback and quality tools for online and offline reporting.”
Jakub Stehlík
CX manager
Utilizes voice and email licenses, web chat, and ChatGPT AI integration.
“We are very satisfied with Daktela. They have met our expectations and we have gained a reliable partner for the management of our customer support, which will help us in our further growth.”
Filip Fürek
E-commerce Manager
Meet the businesses
that love us
Driving your company's growth with enhanced customer management. Our expertise is proven by the hundreds of projects we've successfully delivered, from small startups to large enterprises.
Next Generation Communications Improves Patient Journey
“Moving from several inherited tools to a unified system has enabled us to manage our call flows in a far more effective and efficient manner whilst also providing greater operational resilience.”
Craig Smith
Chief Executive
Golden Charter logo
Leading Funeral Plan Provider Future proofs customer care
Our customers come first. Daktela offered a future-proof, cost-effective, secure, and scalable solution. It easily supports new communication channels like SMS and WhatsApp and enables hybrid working for our employees.
Ciaran O’Toole
Chief Technology Officer
Notino logo
Optimizing Customer Support for NOTINO
“Thanks to the clear call center solution, we can see various statistics and thus have overall communication with the customer under our supervision. In this way, we can effectively set up sales and service strategies.”
Ludmina Foltýnová
Team Leader
All the external and internal communication in one system
“The effectiveness of the 11 members of the customer service team can be easily measured and optimized with the help of reporting. Before Daktela, the company used separate softwares for everything, but now Daktela can replace all of them.”
Attila Kőszegi
Commercial Director
Muziker logo
Optimisation of customer support for e-shop MUZIKER
“With rapid e-shop growth, we turned to Daktela for communication control, resolving system issues. The 2019 Christmas rush taught us the value of early optimization. Daktela is now an essential part of our customer care.”
Peter Minich
CXO
Cetin logo
All incoming calls to the hotline and customer support
“With full integration, we now have comprehensive control over every call. We can now fully focus on improving customer satisfaction, using the automatic feedback and quality tools for online and offline reporting.”
Jakub Stehlík
CX manager
Utilizes voice and email licenses, web chat, and ChatGPT AI integration.
“We are very satisfied with Daktela. They have met our expectations and we have gained a reliable partner for the management of our customer support, which will help us in our further growth.”
Filip Fürek
E-commerce Manager
We are trusted
by 1200+ companies
Our innovative solutions are trusted by over 1200 companies worldwide to drive their success and growth. Join their ranks and find out how you can elevate your customer care.
Mall logo
PPL logo
Seznam logo
Alenza logo
Samsung logo
Notino logo
Furlong logo
Blue cross logo
Student Agency logo
Explore our clients’ stories
Discover how our tailored solutions have transformed businesses across various industries.
Alensa's Growth Journey
Anderson Brooks' Customer Success
Benefit Plus' Strategic Advantage
Blue Cross Animal Rescue's Impact
Coaltus' Transformation Story
European Natural Food's Success
Alensa
Eyerim
Muziker
Notino
Robot World
Eyerim
Muziker
ABS Jets
Alensa
Benefit Plus
EFSETE
Eyerim
Hawaj
Alensa
Casa Seciu
Eyerim
IHB BUCHAREST
Market Net
Alensa
Eyerim
Muziker
Notino
Robot World
European Natural Food
Muziker
Notino
Robot World
Studee
Explore how Daktela can elevate your business
Request a free demo