Daktela CRM

 

Nedílná součást Daktela platformy, optimalizovaný systém
pro shromažďování, třídění a zpracování údajů
o vašich zákaznících, zejména jejich kontaktů.

Jedním z hlavních úkolů je automatické ukládání komunikační historie přes všechny dostupné kanály ke každému kontaktu a společnosti,
a to včetně helpdeskových ticketů. Při příchozím požadavku má operátor okamžitou informaci o zákazníkovi a může ho daleko lépe a rychleji vyřešit.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Automatická komunikační historie

Daktela CRM poskytuje automatickou komunikační historii ke každému kontaktu a společnosti, a to včetně helpdeskových ticketů.

Konfigurovatelná karta zákazníka

Daktela CRM umožňuje konfigurovat, jak má vypadat karta zákazníka
a společnosti, tedy jaké položky mají být na kartě použité. Podporována je celá řada datových typů.

Automatické otevření karty zákazníka

Daktela CRM poskytuje operátorům okamžitou informaci o kontaktujícím zákazníkovi a tuto aktivitu automaticky uloží do jeho kontaktní historie.

Přílohy a kontaktní formuláře

Daktela CRM umožňuje ke kontaktům a společnostem ukládat neomezené množství příloh – např. smlouvy. Kromě toho si můžete také ukládat strukturované kontaktní formuláře – např. strukturované informace reklamačního protokolu.

Importy a exporty

Daktela CRM umožňuje importy a exporty kontaktů a společností. Podporované formáty jsou CSV nebo Microsoft Excel a v přehledných průvodcích si můžete přesně nadefinovat mapování jednotlivých sloupců do položek a třeba si ho i uložit pro pozdější použití.

Full-textové vyhledávání

Daktela CRM umožňuje rychlé full-textové vyhledávání přes veškerou komunikační historii ticketů s podporou inteligentního našeptávání výrazů. Pokud nějaké vyhledávání používáte často, můžete si ho uložit
pro budoucí rychlé použití.

Zažijte řešení, které změní vaše podnikání k lepšímu.

Kontaktujte nás a zjistěte více o tom, jak vám Daktela může pomoci.

POKROČILÉ FUNKCIONALITY

API a synchronizace s externími systémy

Daktela CRM poskytuje veřejné API rozhraní pro integraci s externími systémy. Společně s našimi zákazníky jsme implementovali celou řadu projektů automatické synchronizace CRM kontaktů s velkými ERP a CRM systémy. Hlavní předností Daktela CRM je pro operátory jeho rychlost, kdy operátor má informaci o zákazníkovi ještě před zvednutím např. hovoru nebo webchatu.

Pokročilé směrování podle CRM

Daktela platforma umožňuje díky API pokročilé směrování hovorů podle informací, které jsou uloženy v Daktela CRM (nebo v externím CRM). Pěkným příkladem může být segmentace zákazníků, kdy potřebujete příchozí hovory od VIP zákazníků směrovat do fronty VIP, kterou obsluhují zkušení operátoři a ostatní hovory směrovat jinam. V tomto případě stačí mít u CRM kontaktů příznak VIP zákazník a Daktela se může tímto příznakem řídit při směrování příchozích hovorů.

Historie změn

Daktela CRM automaticky ukládá veškeré změny na kontaktu nebo společnosti do historie změn. Ta je pak dostupná na jedno kliknutí myší
u každé karty a kdykoliv si tak můžete ověřit kdo a kdy daný kontakt upravoval.