Integracje z Contact Center

 

Twoje ulubione narzędzia zintegrowane z Daktela

 

Jako otwarte rozwiązanie, Daktela oferuje integracje z systemem contact center, gotowe narzędzia integracyjne z popularnymi systemami CRM, e-shop, WFM lub systemami uwierzytelniania. Niektóre integracje można łatwo włączyć bezpośrednio
w interfejsie Daktela za pomocą zaledwie kilku kliknięć, podczas gdy inne oferują pasek inteligentnego telefonu bezpośrednio
w aplikacji.

puzzle

Różne podejścia

Daktela oferuje 3 ogólne typy integracji. Jest w czym wybierać.

Dostosowywanie aplikacji

Screen popy  

Integracja niestandardowych widoków Twojej aplikacji w innych oknach.

Integracja niestandardowych widoków Twojej aplikacji bezpośrednio w działaniach agentów w Daktela.

Wywołania API umożliwiające komunikację między Daktela
a Twoim systemem na podstawie zdarzeń.

Rozwój i praca z REST API

REST API  

Bezpośrednia komunikacja między Twoim systemem
a Daktela.

Artboard-5-1 Java

Integracja funkcji agenta
po stronie klienta Twojej aplikacji.

Artboard-5 php

Integracja funkcji agenta
po stronie klienta Twojej aplikacji.

dart-ikona

Integracja funkcjonalności
z wykorzystaniem REST API
w Twojej aplikacji mobilnej
na platformie Flutter.

Gotowe integracje

CTI

Mały panel kontrolny do działań Daktela pod miniaturką w Twojej przeglądarce.

CRM-integr

Synchronizacja między Twoim systemem a Daktela.

Głowne zalety integracji Daktela

Automatyczna synchronizacja danych

Daktela system contact center automatycznie synchronizuje dane Klientów i wyświetla je operatorom, gdy otrzymają połączenie lub wykonają inną działalność cyfrową.


Wzrost wydajności

Integracja pozwala zobaczyć potrzebne informacje we właściwym czasie bez potrzeby dodatkowych kliknięć, co znacznie zwiększa wydajność operatora i ogólną wydajność.


Łatwe ustawienie

Oczywiście istnieje prosta konfiguracja poprzez integrację z opcją ustawienia mapowania pola dla automatycznej synchronizacji.

Współdziałanie systemu CRM

Dla obsługi klienta, contact center i firmy jako takiej niezbędne jest zachowanie danych Klientów
i informacji o interakcji z Klientem w jednym miejscu. Ponieważ w pełni rozumiemy ten wymóg, przygotowaliśmy gotowe do użycia integracje lub już zintegrowaliśmy z systemami Salesforce
i Microsoft Dynamics
. Niemniej jednak jesteśmy w stanie połączyć się z innymi powszechnie używanymi lub nawet niestandardowymi systemami CRM.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie: Contact Center- integracja z CRM. /w języku angielskim/

chatbot

Łatwe uwierzytelnianie

Zarządzanie dostępem może być jednym z bardzo trudnych zadań dla firmy rozważającej ujednolicenie procesów. Aby maksymalnie uprościć to naszym Klientom, przygotowaliśmy tuż przy naszym „zapleczu uwierzytelniającym” gotowe do użycia uwierzytelnianie w oparciu o usługę Active Directory, LDAP lub Google Apps.

Business intelligence

Ponieważ rozumiemy, jak ważne jest, aby nasi Klienci mogli patrzeć na dane w bardzo specyficzny sposób i móc interpretować dane w niestandardowy sposób, umożliwiamy bezpośredni dostęp do narzędzi do transformacji danych do Daktela V6 w celu dalszej wizualizacji . Dlatego każdy Klient może tworzyć regularne raporty ad-hoc w oparciu o bardzo specyficzne potrzeby.