28.6.2022

Nové krajiny, nové možnosti rozvoja
a rastu firmy

EXPANZE-blog

Daktela so svojou unikátnou komunikačnou platformouviac ako 4 roky úspešne expanduje do celého sveta. Aktuálne sme pootvorili technologické dvere na Balkán novými pobočkami v Slovinsku a Rumunsku.

Ako v Rumunsku, tak aj v Slovinsku pritom vidíme veľký potenciál. Rumunský trh e-commerce vyrástol počas covidu o 26 %, čo je oveľa viac, než
o koľko sa elektronický obchod zväčšil napríklad v Nemecku. Predpokladáme, že do konca roka v Rumunsku získame minimálne desať nových zákazníkov.

Slovinsko je pre nás strategickým vstupným bodom na balkánsky trh a zároveň najrozvinutejšou krajinou v regióne. Vysoká úroveň vzdelania
aj jazyková vybavenosť Slovincov pre nás navyše môže byť príležitosť aj z pohľadu zamestnávateľa.

Od roku 2018 pokračuje expanzia Daktely na zahraničných trhoch v rýchlom tempe. Pobočky na Slovensku, vo Veľkej Británii, Poľsku a Maďarsku,
ale aj na Filipínach a v Dubaji každým rokom rozširujú svoje služby, portfólio zákazníkov a upevňujú pôsobenie v danom regióne.

Naším cieľom je stať sa v najbližších rokoch najvýznamnejším dodávateľom riešení pre kontaktné centrá v CEE regióne a expandovať po celej Európe.
A práve vstup na relatívne veľký rumunský a dynamicky sa rozvíjajúci slovinský trh je ďalším krokom tejto stratégie.

Aj v nasledujúcich rokoch plánujeme otvoriť nové pobočky v ďalších krajinách, zákazníkov máme však už teraz po celom svete, napríklad v Mexiku alebo vo Vietname. Ďalšiu zahraničnú expanziu potom podporuje aj rozsiahly partnerský program, ktorý sme vytvorili v minulom roku.